Yhdistyksen lausunto kuntajakoehdotuksesta

Kuntajakoselvittäjät ehdottavat, että Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Sipoon ja Vantaan kaupungit yhdistetään yhdeksi uudeksi kaupungiksi, jonka nimeksi tulee Helsinki.

Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry:n mielestä ehdotettua kuntaliitosta ei pidä toteuttaa, vaan pitää luoda toimiva järjestelmä kaupunkien nykyiset kuntarajat ylittävien tehtävien hoitamiseen.

Kuntarakennelain mukaan kuntajaon kehittämisen tavoitteena on

1) Elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä.

2) Kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta.

Kuntarakennelain 4§:n mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää yllä mainittuja kuntajaon kehittämisen tavoitteita sekä parantaa:

3) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä;

4) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita;

5) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai

6) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.

Yhdistyksemme mielestä pääkaupunkiseudun nykyisillä kunnilla on jo edellytykset ja kyky hoitaa tehtäviään siten, että yllä mainitut kohdat 1) – 6) tulevat pääosin hoidetuksi. Epäilemme, että kunta­liitos tulisi monilta osin huonontamaan tilannetta nykyiseen verrattuna. Tämä johtuu siitä, että uudis­tus olisi todellisuudessa Helsingin suorittama haltuunotto, ja uuden suurkunnan organisaatio ja toimintakulttuuri periytyisivät Helsingistä. Kuitenkaan ei ole selvää tai erityisen todennäköistä, että Helsinki kykenee hoitamaan tehtäviään yllä mainittujen kohtien 1) – 6) mielessä paremmin tai edes yhtä hyvin kuin muutkaan pääkaupunkiseudun kunnat. Pelkäämme, että ehdotettu massiivinen kuntaliitos muistuttaa huomattavasti suuria yritysfuusioita, joita tyypillisesti perustellaan epäselkeillä synergiaeduilla. Suurin osa niistä osoittautuu pian epä­onnis­tuneiksi, vahingollisiksi tai suorastaan turmiollisiksi. Ehdotamme kunta-alan organisaatio-uudistajille vanhaa, edelleen kuranttia ohjetta: Primum non nocereälä ainakaan aiheuta vahinkoa.

Summittaisen jättifuusion sijasta täytyy pohtia, miten kohdat 1) – 6) eivät toteudu parhaalla mahdollisella tavalla nykyisen kuntajaon seurauksena, ja miten niitä voitaisiin parantaa tehostamalla kuntien yhteistyötä. Todennäköisesti tällainen analyysi tuottaa tuloksenaan esimerkiksi liikenne­verkostoihin (tiestö ja raideliikenne), joukkoliikenteeseen ja kaavoitukseen liittyviä asioita. Tämän jälkeen on luotava rakenne, joka kykenee hoitamaan nämä asiat yhteisesti ja tehokkaasti. Mahdol­lisesti tällainen uudistus edellyttää toimivaltuuksiltaan riittävää ja selkeästi määriteltyä sekä resursoitua metropolihallintoa.

Espoossa 7.1.2015

Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys r.y.
Mellersta Esbo Småfastighetsförening r.f.

 

Kategoria(t): Uutiset. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.