Toimintakertomus 2005

1. Yleistä

Toimintavuosi sujui melko normaalien rutiinien mukaan. Vuosi 2005 oli hiljaiseloa lähiseutumme kaavoitusrintamalla siten, että suuret kaavahankkeet olivat kaupunkisuunnittelukeskuksessa työn alla eikä nähtäville tullut montaakaan suunnitelmaa. Yhdistys seurasi lähinnä Suviniityn kaavatilannetta. Suviniityn rakentamisen myötä viimeinenkin paljas rakentamiseen tarkoitettu alue on rakennettu. Alue on Espoon keskuksen imagon kannalta ensiarvoisen tärkeä. Yhdistys otti myös kantaa Espoon keskuksen aluekirjastohankkeen puolesta, joka nyt näyttää toteutuvan keskikokoisena aluekirjastona.

Alkuvuodesta saimme tietoomme seudun joukkoliikennesuunnitelman vuosille 2005 – 2009. Uuden liityntäterminaalin rakentamisen myötä Espoon rautatieaseman lähelle, noin vuonna 2009, muuttuu Espoon keskuksen sisäisten linjojen reitit melko oleellisesti. Yhdistys otti kantaa suunnitelmiin.

Johtokunta oli jo pitkään suunnitellut äitienpäivälounaan järjestämistä ja tänä vuonna se toteutui. Äitienpäivälounas järjestettiin 8.5. klo 14.00 kauniilla Lagstadin kotiseututalolla ja sai erinomaisen vastaanoton.

Tänä vuonna yhdistys voi olla erityisen ylpeä pihakilpailun tuloksista. Pihakilpailujen järjestäjänä on EKYL yhdessä Espoon kaupungin viherpalveluyksikön kanssa. Joka vuosi pidetään pihakilpailuja eri suuralueilla ja tänä vuonna vuorossa oli Kanta-Espoon ja Pohjois-Espoon suuralue. Voittajapiha oli Anne Wessmanin piha osoitteessa Penkkikuja 1. Kunniamaininnan sai Berit Norménin piha Vanhan Muuralantien varrella ja Inge-Maj ja Gösta Ahlroosin piha Koulumestarinkujalla. Yhdistyksemme on jo aikaisemmin palkinnut sekä Wessmanin (1996) että Norménin (1999) pihat meidän omissa pihakilpailuissamme.

2. Jäsenten lukumäärä ja jäsenmaksu

Yhdistyksemme jäsenmäärä pysyi suunnilleen samana vuoden aikana. Jäsenmaksua korotettiin siten, että perheen 1. jäseneltä jäsenmaksu on 12 euroa ja samaan perheeseen/ruokakuntaan kuuluvalta 2 euroa jäseneltä. Jäsenmaksuja kertyi vuoden aikana yhteensä 1 563 € (v. 2004 1 257 €).

EOK:n jäsenyhdistykset saavat jäsenkortin jaettavaksi edelleen jäsenilleen. Uusi kortti jaettiin tänä vuonna jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille. Jäsenkortti on voimassa kaksi vuotta ja oikeuttaa alennuksiin eräisiin rautakauppoihin.

3. Johtokunta ja muut toimielimet

Johtokunnan kokoonpano ja tehtäväjako oli seuraavanlainen:

Ann-Christin Lintula puheenjohtaja, EKYL:n hallitus, Nimismiehenpuistoprojekti
Eeva Vainio varapuheenjohtaja, kaava-asiat, Kanta-Espoon alueneuvottelukunta
Katriina Heinämäki sihteeri, EOK:n johtokunta, lakiasiat
Veli-Matti Airaksinen rahastonhoitaja
Keijo Jeskanen perinne, valokuvat
Timo Laaksonen ympäristöasiat, jakeluvastaava
Virpi Palmgren luontoasiat, lapset ja nuoret, edustaja Pro Espoonjoki ry:ssä
Pia Serjala lapset ja nuoret
Jan-Olof Stengård Espoon keskuksen kehittämisprojektin neuvottelukunta, tieasiat

Johtokunta kokoontui 8 kertaa.

3.1. Alueyhdyshenkilöt

Alueyhdyshenkilöt antoivat jälleen tärkeän panoksensa yhdistyksen lehden ja muiden tiedotteiden jakelussa Timo Laaksosen johdolla. He ovat myös jakaneet EOK:n julkaiseman Espoon Omakotilehden.

3.2. Tilintarkastajat

Tilintarkastajina toimivat Tuula Vanhanen ja Seppo Helenius sekä varatilintarkastajina Eeva ja Jukka Oja-Lipasti.

4. Varsinainen toiminta

4.1. Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin 20.4.2005 Lagstadin kotiseututalolla. Sääntömääräisten asioiden lisäksi vieraaksemme oli kutsuttu kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen, arkkitehti Sirkka Wegelius. Keskusteltiin ajankohtaisista suunnitelmista sekä Kauklahden asuntomessualueesta.

4.2. Äitienpäivälounas

Johtokunta oli jo pitkään suunnitellut äitienpäivälounaan järjestämistä ja tänä vuonna se toteutui. Äitienpäivälounas järjestettiin 8.5. klo 14.00 kauniilla Lagstadin kotiseututalolla ja sai erinomaisen vastaanoton. Äitienpäivälounaalla oli lähes 100 yhdistyksemme alueen asukasta ja heidän lähiomaisiaan.

4.3. Siivoustalkoot

Siivoustalkoot järjestettiin 3.5.2005. Talkookahvit nautittiin Oja-Lipastien pihalla osoitteessa Honkakuja 1. Talkoisiin vuokrattiin jo viidettä kertaa siirtolava Honkaportin ja Samariantien risteykseen. Paikalla oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös metalliromulava, joka täyttyi nopeasti.

4.4. Retket

Linturetki järjestettiin 30.5.2005 Furubackan metsässä. Linturetken vetäjänä oli jo totuttuun tapaan Jörgen Palmgren.

4.5. Syyskokous

Syyskokous pidettiin torstaina 24.11. Lagstadin kotiseututalolla. Kokouksessa valittiin johtokunta sekä käytiin läpi vuoden 2006 toimintasuunnitelma. Johtokunta valittiin uudelleen. Koska tiesimme suunnitteilla olevista kiinteistöveromuutoksista, olimme pyytäneet Espoon kaupungin suunnittelu- ja rahoitusryhmästä Irmelin Lundströmin kertomaan meille lakimuutoksen myötä tulevista muutoksista. Veromuutokset olivat sen verran kesken, ettei mitään tarkkaa ja täsmällistä asiasta voitu kertoa. Kokouksen jälkeen nautimme iltapalaa, elävästä musiikista ja lauluista ja lopuksi tanssittiin. Iltaa oli kokouskutsussa mainostettu keskiespoolaisten iltamiksi, mutta paikalle tuli erittäin vähän väkeä, vaikka koko ilta oli maksuton.

5. Edunvalvonta

5.1 Kaava-asiat

Vuosi 2005 oli hiljaiseloa lähiseutumme kaavoitusrintamalla siten, että suuret kaavahankkeet olivat kaupunkisuunnittelukeskuksessa työn alla eikä nähtäville tullut montaakaan suunnitelmaa.

1. Suviniitty

Itä-Suviniityn asemakaavaluonnos oli nähtävillä alkuvuonna. Huomautuksessamme pidimme suunniteltua koulun sijaintipaikkaa radan varressa huonona mm. liikenteen takia. Keskelle sijoittuvalle Suviniityn puistolle vaadimme lisää tilaa. Pysäköintitilan riittävyyttä epäilimme ja pidimme suunniteltuja pysäköintitaloja huonoina ratkaisuna. Lisäksi esitimme tarkennuksia kaavamääräyksiin turvaamaan suunniteltujen ulkonäköasioiden toteutumisen myös käytännössä. Lopuksi ehdotimme Suviniityn alueen (itä- ja länsi-) kaavan käsittelemistä ehdotusvaiheessa yhtenä kokonaisuutena. (Tämä on toteutunutkin vuoden 2006 puolella.)

2. Vesirattaanmäki

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä alkukesästä ja jätimme siihen muistutuksen, jossa vaadimme aluetta halkovalle sähkölinjalle niin leveää suojakaistaa, ettei siitä myöhemminkään, turvamääräysten mahdollisesti kiristyessä, tule ongelmia. Kannatimme kallioalueiden suurempaa säästämistä ja vastustimme suunniteltuja kerrostaloja.

3. Kirjasto

Selvitys kirjastojen tulevaisuudesta oli esillä kesäkuussa. Yhdistyksemme otti kantaa suunnitellun uuden Keski-Espoon kirjaston mahdollisimman pikaisen toteutuksen puolesta. Rakennustöiden pitäisi alkaa vuoden 2006 aikana ja avajaiset olisivat 2008 alkupuolella.

5.2 Tieasiat

Vuosia esillä olleet hankkeet Kaupunginkallion tieolojen parantamiseksi ovat nytkähtäneet eteenpäin ainakin ns. sisääntuloväylien osalta. Asiaa on sinnikkäästi vienyt eteenpäin vanhan tiehoitokunnan pohjalle perustettu Kaupunginkallion tieryhmä. Yhdistyksenä emme ole ottaneet asiaan kantaa.

6. Tiedotustoiminta

6.1. Yhdistyksen kotisivut

Yhdistyksemme kotisivut avattiin 8.3.2004 ja samalla otettiin sähköpostiosoite käyttöön. Kotisivut löytyvät osoitteesta www.kepky.fi ja sähköpostiosoite on info@kepky.fi. Sivujen sisällöstä vastaa johtokunta ja sivujen webmasterina toimii Markus Lintula. Kotisivuille laitettiin kertomusvuoden aikana oma ruotsinkielinen osio, jossa kerrotaan yhdistyksen toimintaan liittyvistä perusasioista. Kotisivuilla julkaistaan jäsenistölle tarpeellista materiaalia, kuten ajankohtaiset asiat, kokousaikataulu, laaja osuus ajankohtaisesta kaavoitustilanteesta alueellamme sekä tietenkin yhdistyksen toiminnasta ja johtokunnan kokoonpanosta kertovat osiot. Monet kaavoitustilanteesta kertovat osat on linkitetty kaupungin Avoin-Espoo –sivustolle. Kotisivut pyritään pitämään jatkuvasti ajan tasalla, näin ollen niitä saatetaan päivittää jopa kerran viikossa. Kotisivuilla on 31.3. mennessä tilastojen mukaan ollut lähes 4000 kävijää. Maaliskuussa 2006 oli sivuilla 417 kävijää.

6.2. Jäsenlehti

Jäsenlehtemme ”Sitä kuusta kuuleminen…” ilmestyi toukokuussa ja joulukuussa. Toukokuun lehti sisälsi mm. artikkelin joukkoliikennesuunnitelmista, Espoon keskuksen nuorisotyöstä, kapearaiteisesta hevosrautatiestä ja ryssänhakkuista, kaavoituskatsauksen, vuosikokouskuulumisia, yhteenvedon Vivi-Ann Sjögrenin kirjasta Lassen kioski sekä muisteluja Lassen kioskista. Joulukuussa ilmestynyt lehti sisälsi taas vuorostaan mm. ajankohtaiskatsauksen, niksipalstan, ”aviomiespalveluartikkelin, artikkelin kotitalousvähennyksestä ja pihakilpailuista, eläinaiheisia juttuja ja matkakertomuksia. Jäsenlehden taitosta vastasivat ammattimaisin ottein Mirja ja Jukka Rasa.

6.3 Muu tiedotustoiminta

Kokouskutsujen yhteydessä jaettiin tietoa ajankohtaisista asioista.

7. Vuokraustoiminta

Yhdistys on hankkinut astioita muutama vuosi sitten, ja tänä vuonna valikoimaa täydennettiin ruokailuvälineillä. Yhdistys voi tällä hetkellä vuokrata jäsenille lautasia, laseja ja ruokailuvälineitä noin 50 hengelle. Ruokailuvälineiden oston jälkeen päätettiin vuokraushinnaksi 20 euroa/krt.

8. Muu toiminta

8.1. Osallistuminen muiden yhteisöjen toimintaan

Ann-Christin Lintula on Espoon kaupunginosayhdistysten Keskusliiton (EKYL) varajäsen. Katriina Heinämäki kuuluu Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (EOK) hallitukseen. Pro Espoonjoki ry:n yleiskokouksissa meitä edustivat Virpi Palmgren ja Nena Stenius, joka myös on Pro Espoonjoen hallituksessa. Kanta-Espoon alueneuvottelukunnassa yhdistyksen edustajana oli Eeva Vainio ja varajäsenenä Veli-Matti Airaksinen. Espoon keskuksen kehittämisprojektin neuvottelukuntaan kuuluu Jan-Olof Stengård.

8.2. Nimismiehenpuistoprojekti

Luonto Nimismiehenpuistossa sai kasvaa rauhassa. Koimme takaiskun kun istutettu tammi ei ollutkaan talvehtinut. Kuolleen tammen tilalle istutettiin uusi, joka toivottavasti nyt jaksaisi elää. Puiston osalta elämme murroskautta, yhdistys ja asukkaat odottavat, että kaupunki ottaisi sen hoitaakseen. Espoon keskuksen ja Kauklahden luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman mukaan puistolle on tehty toimenpidesuunnitelma. Syksyllä kaupungin viherpalveluyksikkö kävi harventamassa koivikkoa.

8.3. Muita tapahtumia

Seuraaviin keskustelu- ja tiedotustilaisuuksiin osallistuttiin:

  • Asukastilaisuus seudun joukkoliikennesuunnitelmista Kuninkaantien lukiossa 8.2. Läsnä Stengård ja Lintula.
  • Kaupunginjohtaja Marketta Kokkosen aamukahvit 29.8. EKYL:n jäsenyhdistysten puheenjohtajille. Läsnä Lintula
  • EOK:n syysretken kohde 21.9. oli tutustuminen Espoon tuomiokapitulin hiippakuntaan Kirkkokatu 10:ssä, eli Kirkonkympissä , jonka jälkeen projektijohtaja Kyösti Oasmaa selosti Espoon keskuksen suunnitelmista ja projekteista. Samalla oli mahdollisuus tutustua uuteen Espoonporttiin. Läsnä olivat Lintula, Jeskanen, Heinämäki, Stengård ja Vainio
  • EKYL:n 20-vuotisjuhlat 15.10. Laaksolahden monitoimitalolla, läsnä Lintula

acl/14.4.2006