Toimintakertomus 2015

1. Yleistä

Espoo sai tänä vuonna toimia Valtakunnallisten kotiseutupäivien isäntäkaupunkina. Päivien teema oli ”Rakkaudesta kotiseutuun”. Valmistelut aloitettiin jo edellisenä vuonna. Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto (EKYL) yhdessä Espoon kaupungin ja asukasyhdistysten kanssa suunnitteli ja toteutti kotiseutupäivät 6.-9.8.2015. Yhdistyksemme toteutti kotikaupunkipolkukävelyn Espoon keskuksen jokilaaksossa lauantaina 8.8.2015. Kotiseutupäiviä Espoossa vietettiin edellisen kerran vuonna 1989.

Vuonna 2014 yhdistyksen uudet säännöt käsiteltiin ja hyväksyttiin kahdessa yleiskokouksessa ja Patentti- ja Rekisterihallitus hyväksyi uudet säännöt alkuvuodesta 2015. Uusien sääntöjen mukaan toimintavuoden aikana pidetään ainoastaan yksi sääntömääräinen kokous. Tämä kokous pidetään keväällä, joten syyskokous jäi nyt ensimmäisen kerran pois.

Toimintavuosi noudatti muutoin tehtyä toimintasuunnitelmaa, johon sisältyi sääntömääräinen vuosikokous, kotisivujen ylläpito ja lehden julkaisu kaksi kertaa vuodessa. Perinteeksi muodostunut toimintamme, kuten siivoustalkoot ja tonttupolku keräsivät kaikki hyvin osallistujia ja saimme myönteistä palautetta. Tonttupolkutapahtuma järjestettiin nyt jo 10. kerran ja juhlistimme sitä lisäämällä vähän ohjelmanumeroita.

Jäsenlehteämme ”Sitä kuusta kuuleminen…” on tehty nyt jo 20 vuotta ja tämä asia nostettiin esille joulukuun jäsenlehdessä.

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta myönsi meille tänä vuonna 500 euroa toiminta-avustusta. EKYL myönsi meille 750 euroa avustusta kotiseutupäivinä toteutettavaa kotikaupunkikävelyä varten.

2. Jäsenten lukumäärä ja jäsenmaksu

Yhdistyksemme jäsenmäärä on viime vuosina pysynyt melko vakiona. Jäsenmaksu pysyi samana niin, että se on perheen 1. jäseneltä 14 euroa ja samaan perheeseen/ruokakuntaan kuuluvalta lisäjäseneltä 2 euroa jäseneltä. Jäsenmaksuja kertyi vuoden aikana yhteensä 2 180 € ja jäseniä 240 (vrt. v. 2014: 2 252 € ja jäseniä 265, 2013: 2 329 € ja jäseniä 267).

Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (EOK) kautta olemme saaneet jäsenkortin jaettavaksi jäsenistölle. Jäsenkortti on voimassa vuosina 2015-2017.

3. Hallitus

Hallituksen kokoonpano ja tehtäväjako oli seuraavanlainen:

Ann-Christin Lintula puheenjohtaja, EKYL:n hallituksen varapuheenjohtaja
Eeva Vainio varapuheenjohtaja, siivoustalkooasiat, tonttupolku
Virpi Palmgren sihteeri, luontoasiat
Veli-Matti Airaksinen lehden päätoimittaja, edunvalvonta ja kaavoitus
Timo Laaksonen jakeluvastaava, ympäristöasiat
Anita Lindström rahastonhoitaja
Pia Serjala Lugnetin yhteyshenkilö
Jan-Olof Stengård tieasiat ja kotikaupunkipolut
Nena Stenius perinneasiat ja Espoonjoki-asiat

Hallitus pyrkii kokoontumaan kerran kuukaudessa kesäkautta lukuun ottamatta.

3.1 Alueyhdyshenkilöt

Alueyhdyshenkilöt antoivat jälleen tärkeän panoksensa yhdistyksen lehden ja muiden tiedotteiden jakelussa Timo Laaksosen johdolla.

3.2 Toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Eeva Oja-Lipasti ja Jukka Oja-Lipasti

4. Varsinainen toiminta

4.1 Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin 25.3. Lagstadin kotiseututalolla, jossa alkuun oli mahdollisuus tutustua koulumuseoon. Kierrätyskeskuksen ympäristöneuvoja informoi meitä HSY:stä ja sen toiminnasta otsikolla ”Kodin jätehuolto ja lajittelu”. Vuosikokous noudatti ensimmäistä kertaa uusia sääntöjä.

Kokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös, toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja valittiin hallituksen jäsenet.

4.2 Siivoustalkoot

Siivoustalkoot järjestettiin 5.5. Romu Keinäsen metalliromulava oli taas paikalla ja täyttyi kuten ennenkin ripeään tahtiin. Siivoustalkoojätettä sai tuoda viiteen eri pisteeseen, joista ahkerat hallituksen jäsenet sitten hakivat pois. Serjalan perheen pakettiautolla ne kuljetettiin yhteen keräyspaikkaan. Kaupunki vastaa roskien kuljettamisesta kaatopaikalle. Talkookahvit ja grillimakkarat nautittiin talkoolavan lähellä Issakaisen pihalla Honkaportissa. Kutsussamme oli maininta, että yhdistys on järjestänyt siivoustalkoita ainakin 30 vuotta.

4.3 Valtakunnalliset kotiseutupäivät ”Rakkaudesta kotiseutuun” ja kotikaupunkipolkukävely

Kotiseutupäivien suunnittelu alkoi vuoden 2014 puolella eri työryhmissä ja eri kokoonpanoilla. Ann-Christin Lintula oli mukana retkityöryhmässä. Varsinaiset kotiseutupäivät pidettiin 6.-9.8.2015. Ann-Christin Lintula osallistui päivien viettoon mm. Leppävaarassa, markkinatorilla, juhlaillallisella Opinmäen uudessa koulussa ja sunnuntain messuun Espoon tuomiokirkossa.

Yhdistyksemme oma kotiseutupäivätapahtuma oli kotikaupunkipolkukävely Espoon jokilaaksossa Jan-Olof Stengårdin opastuksella. Mukana oli kahdeksan henkilöä. Painatimme Espoon keskuksen kotikaupunkipolkuesitteen ja A4-koossa olevan kartan tähän tilaisuuteen.

4.4 Tonttupolku Furubackassa

Tämän vuoden tonttupolku sunnuntaina 13.12. oli järjestyksessään jo kymmenes. Espoon oma Lucia Fanny Hellström lucianeitoineen esiintyivät. Nukketeatteri ”Kun kissa tahtoo Leijonaksi” sekä tarinahetki ”Kun tonttu liukastui” sekä ruotsiksi ”När tomten halkade” keräsivät paljon lapsia ympärilleen. Ohjelmassa oli vakiintuneet kestosuosikit joulupukki, glögitarjoilu ja joulupuoti.

Tiernapoikien lauluesitys päätti tapahtuman. Asukkaiden pihoilla ja porteilla oli paljon lyhtyjä ja muuta jouluaiheista. Kävijöitä tapahtuman aikana oli arviolta noin 300 alueen asukasta. Tapahtuma on täysin ilmainen kävijöille. Lucia-keräykseen Pelastakaa Lapset r.y:lle kertyi mukava summa rahaa.

5. Edunvalvonta

Toimintavuonna on seurattu lähiseudun kaavoitus- ja rakentamisasioita edellisvuosien tapaan seuraamalla tiedotusvälineitä ja kaupungin lautakuntien yms. esityslistoja ja pöytäkirjoja, osallistumalla erilaisiin tiedotustilaisuuksiin, kyselemällä virkamiehiltä kiinnostavista hankkeista ja antamalla tarpeen vaatiessa lausuntoja.

Asukasaloitteen pohjalta tiedustelimme Espoon kaupungilta mahdollisuutta saada liikennevalot Espoonväylän ja Kiuastien risteykseen koska vilkkaan liikenteen johdosta on vaikea päästä Espoonväylälle.

Yhdistys antoi lausunnon kuntajakoehdotuksesta jossa todettiin että ehdotettua kuntaliitosta ei pidä toteuttaa, vaan pitää luoda toimiva järjestelmä kaupunkien nykyiset kuntarajat ylittävien tehtävien hoitamiseen.

Toimitimme mielipiteemme Mikkelässä olevan Savikuja 2:n käyttötarkoituksen ja kaavamuutokseen.  Muutosehdotus on voimassa olevan yleiskaavan ja asemakaavan vastainen. Kulttuurimaisema jokilaaksossa vaarassa, Espoonväylän levennys huomioitava, pientaloaluetta, 30 v vanhat talot purkuun ei tunnu järkevältä, krematorio läheisyydessä.

Teimme myös valituksen VR:lle koska pikajunat lakkaavat pysähtymästä Espoon asemalla.

Kaupunginkallion teitä rakennetaan edelleen: Laudetie poikkikatuineen, Penkkikuja ja Kiulutie ovat työn alla.

6. Tiedotustoiminta

6.1 Yhdistyksen kotisivut

Yhdistyksemme kotisivut uudistettiin täysin kesällä 2013. Sivut löytyvät osoitteesta www.kepky.fi ja sähköpostiosoite on info@kepky.fi. Sivujen sisällöstä vastaa hallitus. Kotisivuilla on myös oma ruotsinkielinen osio. Kotisivuilla julkaistaan jäsenistölle tarpeellista materiaalia, kuten ajankohtaiset asiat, kokousaikataulu, ajankohtaiset kaavoitustilanteet alueellamme sekä tietenkin yhdistyksen toiminnasta ja hallituksen kokoonpanosta kertovat osiot. Koitamme parhaamme mukaan pitää sivuja ajan tasalla ja tuoda siihen uutta informaatiota kun sitä on saatavilla. Uusi palvelumuoto jäsenille on linkitykset Espoon kaupungin uutisiin ja kaavoitussivustolle. Kolmas linkki menee Kotiseutuliiton sivustolle. Sivuilta löytyy myös linkit Espoon keskuksen kotikaupunkipoluille ja Vanha Espoon asukasfoorumin sivustolle.

6.2 Jäsenlehti

Jäsenlehtemme ”Sitä kuusta kuuleminen…” ilmestyi toukokuussa ja joulukuussa, tänä vuonna oli jo 19. vuosikerta. Vuoden 2003 juhlakirja lasketaan yhdeksi vuosikerraksi.

Toukokuun lehdessä oli kirjoituksia kotiseutupäivistä ja päivien tapahtumista, artikkeli sukututkimuksesta ja siihen ryhtymisestä kun etsittiin tietoa isoisästä. Samoin oli artikkeli Kaivomestarin terveyslähteestä. Puutarhapalsta kertoi elämän omenapuista ja luontoaiheena oli tällä kertaa puukiipijä. Jätteestä ja jätevedestä oli juttuja ja kaavoitusuutisia alueeltamme. Kansikuvana oli omenapuun uusi elämä kärhön peitossa.

Joulukuun lehden kansikuvana oli tonttumuori lukemassa satuja pikkutontuille. Valokuva oli tonttupolulta v. 2014. Lehdessä oli puheenjohtajapalstan ja kaavoitusvision lisäksi kuulumisia kotiseutupäiviltä ja läpileikkaus tonttupolusta vuosien varrelta. Suvelan uudesta kappelista oli artikkeli sekä artikkeli Nukketeatteri Hevosenkengästä joka täytti 40 vuotta. Luontoaiheena oli linnunpesä varaston hyllyllä ja poikasten rengastaminen. Asukas kirjoitti jutun katujen ns. viheralueiden ja suoja-alueiden epäsiisteydestä.

Jäsenlehden taitosta vastasi Veli-Matti Airaksinen. Hyvää jäsenpalvelua on myös se, että kirjoitamme paljon sekä suomeksi että ruotsiksi. Lehteen kaipaisimme enemmän kirjoituksia tai ainakin aloitteita juttuaiheista jäsenistöltä.

6.3 Muu tiedotustoiminta

Kokouskutsujen yhteydessä jaettiin tietoa ajankohtaisista asioista. Sähköpostijakeluna tiedotamme halukkaille yhdistyksen toiminta-alueella olevista ajankohtaisista hankkeista, kantaa otettavista asioista tai alueella havaituista häiriöistä.

7. Vuokraustoiminta

Yhdistyksellä on astioita ja ruokailuvälineitä noin 50 hengelle, joita jäsenet voivat vuokrata 20 euron kertamaksua vastaan perhe- ja juhlatapahtumiin.

8. Muu toiminta

8.1 Käsityökerho

Yhdistyksemme aloitteesta on perustettu käsityökerho ”Tikuttajat”, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Kokoontumiskerroilla on ollut 6-8 henkeä paikalla ja käsitöiden lisäksi on nautittu seurasta ja keskusteltu.

8.2 Osallistuminen muiden yhteisöjen toimintaan

Yhdistys on jäsenenä Espoon Kaupunginosayhdistysten Keskusliitossa (EKYL), Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestössä (EOK) ja Pro Espoonjoki -yhdistyksessä.

Ann-Christin Lintula on Espoon kaupunginosayhdistysten Keskusliiton (EKYL) hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja. Nena Stenius toimii Pro Espoonjoki r.y:n hallituksen varajäsenenä.

Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet m.m. seuraaviin info- ja keskustelutilaisuuksiin:

  • Kaupungin arkistokoulutus 11.3.
  • Liikenneturvallisuusilta 31.3.
  • Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän puheenjohtajatilaisuus pidettiin 9.4. valtuustotalon kahviossa.
  • Laurea-ammattikorkeakoulun ’Välittävät Valittavat Verkoston’ yhteisöpajaan, jonka tavoitteena oli alueenyhteistoiminta ja yhteiset tilat.
  • Ekylin järjestämä puheenjohtajatapaaminen Pentalassa 9.6.
  • Ekylin järjestämään alkusammutuskoulutukseen osallistui Nena Stenius.
  • Vanha-Espoon asukasfoorumin järjestämä asukasilta kaavoituksesta ”Miten kaavoitus muuttaa kaupunkiamme?” Yhdistys toi esille oman näkemyksensä alueen kaavoitustilanteesta.
  • Espoon pohjoisosien yleiskaavavisio 19.11.