Toimintakertomus 2018

1. Yleistä

Toimintavuosi noudatti pääosin tehtyä toimintasuunnitelmaa, johon sisältyi mm. sääntömääräinen vuosikokous, kotisivujen ylläpito ja lehden julkaisu kaksi kertaa vuodessa. Valtioneuvoston kanslia lähetti kunniakirjan meille kotiseuturetken järjestämisestä Söderskogin kartanoon osana Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumaa.

Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan jäsenmaksutuotoilla ja Espoon kaupungin kulttuurilautakunnan myöntämän 600 euron toiminta-avustuksen turvin. Jäsenmäärä on pysynyt melko vakiona mutta osoitti jo pientä notkahdusta. Tänä vuonna oli taas ilahduttavasti enemmän maksaneita jäseniä. Yhdistyksen tilinpäätös osoittaa 106,69 euroa alijäämää.

Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry:n (EOK) tulevaisuudesta on keskusteltu ylimääräisessa kokouksessa marraskuussa ja asia tulee päätettäväksi keväällä 2019 vuosikokouksessa.

2. Jäsenten lukumäärä ja jäsenmaksu

Yhdistyksemme jäsenmäärä on pysynyt pitkään melko vakiona. Jäsenmaksu pysyi samana niin, että se on perheen 1. jäseneltä 14 euroa ja samaan perheeseen/ruokakuntaan kuuluvalta lisäjäseneltä 2 euroa jäseneltä. Jäsenmaksuja kertyi vuoden aikana yhteensä 2 249 e, ja jäsenten lukumäärä 252 (vrt. v.2017 2 084 e ja jäseniä 236 v. 2016: 1 898 € ja jäseniä 217. Jäsenmaksukirje meni tänä vuonna osoitteellisena vanhoille jäsenille.

Lähetimme muistutuskirjeen jäsenille, jotka eivät ole kahteen vuoteen maksaneet jäsenmaksunsa ja tämä tuotti ihan hyvää tulosta.

Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (EOK) kautta olemme saaneet jäsenkortin jaettavaksi jäsenistölle. Jäsenkortti oli voimassa vuosina 2017-2018.

3. Hallitus ja muut toimielimet

Halllituksen kokoonpano ja tehtäväjako oli seuraavanlainen:

Ann-Christin Lintula puheenjohtaja, EKYL:n hallituksen varapuheenjohtaja
Eeva Vainio varapuheenjohtaja, siivoustalkooasiat, tonttupolku
Virpi Palmgren sihteeri, luontoasiat
Timo Laaksonen jakeluvastaava, ympäristöasiat
Pia Serjala Lugnetin yhteyshenkilö
Jan-Olof Stengård jäsenrekisteri ja sähköpostijakelu, tieasiat
Nena Stenius perinneasiat ja Espoonjoki-asiat
Tor Lydman hallituksen jäsen

Hallitus pyrkii kokoontumaan kerran kuukaudessa kesäkautta lukuun ottamatta. Anita Lindström toimii rahastonhoitaja.

3.1. Alueyhdyshenkilöt

Alueyhdyshenkilöt antoivat jälleen tärkeän panoksensa yhdistyksen lehden ja muiden tiedotteiden jakelussa Timo Laaksosen johdolla.

3.2. Toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Mirja Rasa ja varalla Gunnar Ramstedt.

4. Varsinainen toiminta

4.1. Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin 22.3. Lagstadin kotiseututalolla. Kokouksen yleisteemana oli tällä kertaa kodin paloturvallisuus. Siitä meille kertoi Espoon VPK:sta Raimo Savilampi. Vuosikokouksen aiheena oli sääntömääräiset asiat kuten toimintakertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja puheenjohtajan valinta. Puheenjohtajana jatkoi Ann-Christin Lintula. Veli-Matti Airaksinen ei ollut enää käytettävissä hallituksessa, joten hänen tilalleen valittiin Tor Lydman. Hallituksen muut jäsenet valittiin uudelleen.

4.2. Siivoustalkoot

Siivoustalkoilla on jo pitkä perinne, koska niitä on järjestetty melkein koko yhdistyksen olemassaoloajan. Tänä vuonna ne järjestettiin 8.5. Romu Keinäsen metalliromulava oli taas paikalla ja täyttyi kuten ennenkin ripeään tahtiin. Siivoustalkoojätettä sai tuoda neljään eri pisteeseen, joista ahkerat hallituksen jäsenet sitten hakivat pois. Tor Lydmanin peräkärryllä ne kuljetettiin yhteen keräyspaikkaan. Kaupunki vastaa roskien kuljettamisesta kaatopaikalle. Talkookahvit ja grillimakkarat nautittiin talkoolavan lähistöllä Eeva ja Jukka Oja-Lipastin pihalla.

4.3. Tonttupolku Furubackassa

Tämän vuoden tonttupolku sunnuntaina 16.12. oli järjestyksessään kolmastoista. Espoon oma Lucia Denjah Leinson lucianeitoineen esiintyivät ja keräsi taas todella runsaasti sekä lapsia että vähän vanhempaa väestöä. Kiuaskuja 6:ssa leikittiin tonttuleikkejä. Toisella pihalla Nena Stenius kertoi tonttutarinoita sekä suomeksi että ruotsiksi. Ohjelmassa oli vakiintuneet kestosuosikit joulupukki, glögitarjoilu, piparipuu, Nalletupa ja joulupuoti. Tonttupolun ohjelmiston päätti juhlallisesti Tiernapoikien esitys.

Asukkaiden pihoilla ja porteilla oli paljon lyhtyjä ja muuta jouluaiheista. Kävijöitä tapahtuman aikana oli arviolta noin 250 alueen asukasta. Tapahtuma on täysin ilmainen kävijöille. Lucia-keräykseen kertyi myös tänä vuonna mukava summa Syöpäsäätiölle.

5. Edunvalvonta

Toimintavuonna on seurattu lähiseudun kaavoitus- ja rakentamisasioita edellisvuosien tapaan seuraamalla tiedotusvälineitä ja kaupungin lautakuntien yms. esityslistoja ja pöytäkirjoja, osallistumalla erilaisiin tiedotustilaisuuksiin, kyselemällä virkamiehiltä kiinnostavista hankkeista ja antamalla tarpeen vaatiessa lausuntoja.

Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavan muutos on työn alla. Yhdistys lausui asiassa mielipiteensä, jossa painotettiin Espoonjokilaakson arvokasta kulttuuriympäristöä. Olimme myös sitä mieltä, että nykyiset pientalovaltaiset alueet tulee jättää ennalleen ja että keskustoimintojen alue ei saa ulottua jokeen asti.

Seuraavia kaavoitustilanteita olemme seuranneet tai ottaneet kantaa:

 • Jokisilta (menossa kaupunginhallitukselle)
 • Honkaportinrinne (kaavamuutos on hyväksytty)
 • Ylämyllynaukio (annettiin muistutus asiassa 2.10.2018, kaavamuutos on hyväksytty 2019)
 • Espoon keskuksen virastotalojen muutokset, Espoo-talo -hanke
 • Espoo-Salo -oikoradan yleissuunnitelma

6. Tiedotustoiminta

6.1. Yhdistyksen kotisivut

Yhdistyksemme kotisivut löytyvät osoitteesta www.kepky.fi ja sähköpostiosoite on info@kepky.fi. Sivujen sisällöstä vastaa hallitus. Kotisivuilla on myös oma ruotsinkielinen osio. Kotisivuilla julkaistaan jäsenistölle tarpeellista materiaalia, kuten ajankohtaiset asiat, kokousaikataulu, ajankohtaiset kaavoitustilanteet alueellamme sekä tietenkin yhdistyksen toiminnasta ja hallituksen kokoonpanosta kertovat osiot. Koitamme parhaamme mukaan pitää sivuja ajan tasalla ja tuoda siihen uutta informaatiota, kun sitä on saatavilla. Kotisivuilta on myös linkitykset Espoon kaupungin uutisiin ja kaavoitussivustolle. Kolmas linkki menee Kotiseutuliiton sivustolle. Sivuilta löytyy myös linkit Espoon keskuksen kotikaupunkipoluille ja Vanha Espoon asukasfoorumin sivustolle.

Hallitus on keskustellut näkyvyydestä Facebookissa, mutta näkyvyys sosiaalisessa mediassa vaatii jatkuvaa reagointia.

6.2. Jäsenlehti

Jäsenlehtemme ”Sitä kuusta kuuleminen…” ilmestyi toukokuussa ja joulukuussa, tänä vuonna oli jo 22. vuosikerta. Uudeksi lehden taittajaksi saimme Seija Kotipalon, jonka ammattitaito näkyi selvästi. Päätoimittajana toimi Ann-Christin Lintula ja lehti painettiin värityönä. Hyvää jäsenpalvelua on myös se, että kirjoitamme paljon sekä suomeksi että ruotsiksi. Lehteen kaipaisimme enemmän kirjoituksia tai ainakin aloitteita juttuaiheista jäsenistöltä.

Toukokuun lehdessä oli katsaus toukokuun siivoustalkoista. Espoon kaupunginmuseo kertoi kesällä avattavasta Pentalan saaristomuseosta. Suomen Kotiseutuliitosta Sampo Suihko kertoi kampanjasta Rakkaudesta kotiseutuun. Artikkeli minkälaista on olla varavaarina päiväkodissa kuvineen, oli suomeksi ja ruotsiksi. Helsingin linnoituksista, elämästä rintamamiestalosta, Espoon keskuksen cityhuuhkajasta, minkälaista on vuokrata omakotitalo vieraille ihmisille sekä siskosta, joka pitää erittäin paljon kiipeilystä olivat kaikki mukavia tarinoita. Kaavoituskatsaus sisältyi luonnollisesti myös lehteen.

Joulukuun lehdessä Espoon keskuksen projektinjohtaja Mikko Kivinen kertoi keskuksen suunnitelmista ja suunnitelmissa olevasta Espoo-talosta. Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö täytti 50 vuotta, elämä rintamamiestalossa sai jatkoa, pohdittiin kesä- ja talviajan hyötyjä. Saimme ohjeistusta lintujen talviruokinnasta ja puiden kaatamisesta. Artikkeleita oli Bembölen myllyraunioista, kouluruokailun 70 vuotistaipaleesta sekä tuore kaavoituskatsaus. Espoon ympäristömuotoilun tiimi esittäytyi ja Suomen Omakotiliitto kirjoitti kiinteistöverouudistuksesta. Esbo hembygdsförening kertoi syysseminaaristaan ” Kultur och natur i morgondagens Esbo”.

6.3 Muu tiedotustoiminta

Kokouskutsujen yhteydessä jaettiin tietoa ajankohtaisista asioista. Tehostimme jäsenten sähköpostiosoitteiden keräämistä ja laadimme jakelulistan sähköpostiin. Kaikille jäsenille lähetettiin sama posti sähköpostina kuin paperiversiona postilaatikkoon. Sähköpostijakeluna tiedotamme halukkaille yhdistyksen toiminta-alueella olevista ajankohtaisista hankkeista, kantaa otettavista asioista tai alueella havaituista häiriöistä.

7. Vuokraustoiminta

Yhdistyksellä on astioita ja ruokailuvälineitä noin 50 hengelle, joita jäsenet voivat vuokrata 20 euron kertamaksua vastaan perhe- ja juhlatapahtumiin.

8. Muu toiminta

8.1. Käsityökerho

Yhdistyksemme aloitteesta on perustettu käsityökerho ”Tikuttajat”, joka kokoontuu kerran kuussa osallistujien luona sopimuksen mukaan. Kokoontumiskerroilla on ollut 6-8 henkeä paikalla ja käsitöiden lisäksi on nautittu seurasta ja keskusteltu.

8.2. Osallistuminen muiden yhteisöjen toimintaan

Yhdistys on jäsenenä Espoon Kaupunginosayhdistysten Keskusliitossa (EKYL), Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestössä (EOK) ja Pro Espoonjoki -yhdistyksessä. Teemme myös yhteistyötä Esbo hembygdsförening rf:n kanssa, joka hallinnoi Lagstadin kotiseututaloa.

Ann-Christin Lintula on Espoon kaupunginosayhdistysten Keskusliiton (EKYL) hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja. Nena Stenius toimii Pro Espoonjoki r.y:n hallituksen varajäsenenä.

Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet m.m. seuraaviin info- ja keskustelutilaisuuksiin:

 • Kaupunginarkiston tietoisku 9.2. (Ann-Christin Lintula)
 • Omakotiliiton yhteistyötilaisuus jäsenyhdistyksille 26.2., aiheena lähinnä kaupunkisuunnittelu ja kunnallistekniikka (Ann-Christin Lintula ja Jan-Olof Stengård)
 • Espoon kaupungin kulttuuriyksikön ja yhdistysten kumppanuusilta 14.3 aiheena viestintä ja sosiaalinen media (Ann-Christin Lintula)
 • Vanha-Espoon asukasfoorumin asukasilta 3.4. (Jan-Olof Stengård)
 • Kaupunginjohtja Jukka Mäkelän iltapäiväkahvit WeeGee-talossa 5.4. Tilaisuus oli asukasyhdistysten puheenjohtajille ja paikalla oli myös Espoon kaupungin kulttuurijohtaja Susanna Tommila (Ann-Christin Lintula)
 • Tietosuojalaki-koulutusta yhdistyksille 11.4. (Ann-Christin Lintula)
 • Kotiseutukummien tapaaminen kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän luona Gumbölen kartanossa 12.6. (Ann-Christin Lintula)
 • Ekylin järjestämä tilaisuus yhdistysten puheenjohtajille pidettiin 14.6 Tarvaspäässä
  (Ann-Christin Lintula)
 • Espoon Omakotijärjestöjen Keskusjärjestön 50-vuotisjuhlat 26.9. Onnittelukäynnillä
  Ann-Christin ja Ilpo Lintula.
 • EOK:n omakotipäivä pidettiin 7.11. Aiheena oli pientalotonttien kaavoitus ja kiinteistövero (Jan-Olof Stengård ja Ann-Christin Lintula)
 • Eeva Vainio on osallistunut Espoon kaupungin vapaaehtoistyötoimintamallin suunnitteluun.