Toimintakertomus 2007

1. Yleistä

Toimintavuosi 2007 noudatti tehtyä toimintasuunnitelmaa, johon sisältyi sääntömääräiset vuosikokoukset, kotisivujen ylläpito ja lehden julkaisu kaksi kertaa vuodessa. Edunvalvonnan, eli kaavoitustilanteen ja alueemme kehittämisen seurannan osalta ei tapahtunut paljoakaan vuoden aikana. Kauppakeskus Entressen rakentaminen alkoi, mutta esim. kauan suunnitelmissa ollut Suviniityn rakentaminen on aloittamatta. Samoin ei ole mitään edistystä tapahtunut Kaupunginkallio I:n kaavan suhteen, eli lämpökeskuksen kallioinen ympäristö. Tästä tietenkin alueen asukkaat ovat vain hyvillään.

Siivoustalkoot, äitienpäivälounas, kotiseuturetki Söderskogiin ja joulukuussa järjestetty tonttupolku Furubackassa keräsivät kaikki taas tänä vuonna hyvin jäseniä. Perinteen keruu on valitettavasti jäänyt ajankohtaisten asioiden jalkoihin, siihen kaivattaisiin jäsenistön apua esim. omakohtaisten muisteloiden, vanhojen valokuvien tms. muodossa.

Pitkäaikainen johtokunnan jäsen Katriina Heinämäki muutti alueelta vuoden loppupuolella ja hänet palkittiin syyskokouksessa Suomen Kotiseutuliiton ansiomerkillä. Katriina oli yhtämittaisesti johtokunnassa 20 vuotta ja vuosien aikana ehti olla, sihteerinä, rahastonhoitajana, lehden koordinaattorina sekä naistoimikunnassa. Katriinasta oli pieni juttu joulukuun lehdessämme.

Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö EOK teki sopimuksen Espoon kaupungin viherpalveluiden kanssa kukkasipuleiden toimittamisesta yhdistyksille. Saimme 800 kpl scillaa eli idänsinililjoja ja narsisseja, jotka talkoilla oli määrä istuttaa sopivaan paikkaan Finnoontien varteen. Talkoita suunniteltiin pidettäväksi 27.10. mutta pieni ryhmä innokkaita yhdistyksemme naisia istuttikin ne viikkoa aikaisemmin. Tempaus liittyi Espoon kaupungin 550-vuotisjuhliin vuonna 2008.

2. Jäsenten lukumäärä ja jäsenmaksu

Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi jonkun verran, varsinkin jos tarkastellaan maksettua jäsenmaksua. Jäsenmaksu pysyi ennallaan siten että perheen 1. jäseneltä jäsenmaksu on 12 euroa ja samaan perheeseen/ruokakuntaan kuuluvalta lisäjäseneltä 2 euroa jäseneltä. Jäsenmaksuja kertyi vuoden aikana yhteensä 1 684 € (v. 2006 1 488 € ja v. 2005 1 563 €).

Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (EOK) kautta olemme saaneet jäsenkortin jaettavaksi jäsenistölle. Kortti uusittiin kesän alussa ja jaettiin jäsenrekisterin mukaisesti jäsenille.

3. Johtokunta ja muut toimielimet

Johtokunnan kokoonpano ja tehtäväjako oli seuraavanlainen:

Ann-Christin Lintula puheenjohtaja, EKYL:n hallitus
Eeva Vainio varapuheenjohtaja, kaava-asiat, Kanta-Espoon alueneuvottelukunta
Katriina Heinämäki sihteeri, EOK:n johtokunta, kiinteistöveroasiat, lehden koordinointi
Veli-Matti Airaksinen rahastonhoitaja
Keijo Jeskanen perinne, valokuvat, lasten ja nuorten asiat
Timo Laaksonen ympäristöasiat, jakeluvastaava
Virpi Palmgren luontoasiat, lapset ja nuoret, edustaja Pro Espoonjoki ry:ssä
Yrsa Ramstedt perinne ja lehden koorinointi
Pia Serjala lasten ja nuorten asiat
Jan-Olof Stengård Espoon keskuksen kehittämisprojektin neuvottelukunta, tieasiat

Johtokunta pyrkii kokoontumaan kerran kuukaudessa kesäkausi lukuun ottamatta.

3.1. Alueyhdyshenkilöt

Alueyhdyshenkilöt antoivat jälleen tärkeän panoksensa yhdistyksen lehden ja muiden tiedotteiden jakelussa Timo Laaksosen johdolla.

3.2. Tilintarkastajat

Tilintarkastajina toimivat Tuula Vanhanen ja Seppo Helenius sekä varatilintarkastajina Eeva ja Jukka Oja-Lipasti.

4. Varsinainen toiminta

4.1. Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin 17.4.2007 Lagstadin koululla. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kotikadut kuntoon –projektista vastaava Päivi Ahlroos kertoi meille Kaupunginkallion tiehankkeista. IVT Lämpöpumput Oy:n edustajat kertoivat meille lämpöpumpuista ja muista lämmitykseen liittyvistä tuotteista.

4.2. Äitienpäivälounas

Johtokunta järjesti jo kolmannen kerran äitienpäivälounaan sunnuntaina 15.5. klo 14.00 kauniilla Lagstadin kotiseututalolla. Maittavan lounaan ja kauniin miljöön lisäksi nautittiin Juhani Kyllösen perheen musiikkiesityksistä. Äitienpäivän viettäjiä oli 66 henkilöä, joka oli ilahduttavan hieno määrä.

4.3. Siivoustalkoot

Siivoustalkoot järjestettiin 8.5.2007. Talkookahvit nautittiin Leena Linholan ja Eeva Harjun pihalla osoitteessa Kiuaskuja 6. Talkoisiin vuokrattiin jo seitsemättä kertaa siirtolava Honkaportin ja Samariantien risteykseen. Paikalla oli myös metalliromulava, joka täyttyi ääriään myöten. Kierrätyskeskuksen pakettiauto oli myös tilattu paikalle.

4.4. Retket

Linturetki

Linturetki järjestettiin 29.5.2007 Furubackan metsässä. Vetäjänä oli tuttuun tapaan Jörgen Palmgren. Tänä vuonna koettiin takaisku, koska yhtään osallistujaa ei tullut retkeen.

Söderskog

Uutena retkikohteena oli tänä vuonna tutustuminen Söderskogin kartanoon. 16.8. noin 15 hengen ryhmä kokoontui tilan omaan kotiseutumuseoon. Tilan nykyinen isäntä Niclas Berg toimi oppaana.

Tonttupolku Furubackassa

Tämän vuoden tonttupolku Furubackassa 16.12.2007, oli järjestyksessään jo toinen. Talojen porteilla ja kadunvarsilla oli runsaasti lyhtyjä ja asukkaita oli lähestytty etukäteen pyytämällä koristamaan pihaa tai porttia esim. lyhdyin. Tapahtuma sai erinomaisen vastaanoton ja kävijöitä oli illansuussa noin parisataa. Yhdistys tarjosi glögiä, pipareita ja karkkia. Tiernapojat esiintyivät Oja-Lipastien pihalla ja joulukirppis oli järjestetty Harjun pihalla. Espoon Lucia lucia-neitoineen piipahtivat myös paikalla.

4.5. Syyskokous

Syyskokous pidettiin 22.11.2007 Omnian Oppilaitoksessa Kirkkokatu 16:ssa. Kokouksessa valittiin johtokunta sekä käytiin läpi vuoden 2008 toimintasuunnitelma. Ennen kokouksen alkua esiteltiin uutta koulurakennusta ja Espoon Keskuksen kehittämisprojektin johtaja Torsti Hokkanen kertoi ajankohtaisista asioista.

5. Edunvalvonta

5.1 Kaava-asiat

Kuluneen vuoden aikana Suviniityn kaavaehdotus on ollut kaupunkisuunnittelukeskuksessa edelleen käsiteltävänä.

Espoontorin laajennuksen ehdotus oli nähtävillä elokuussa, emme toistaneet luonnosvaiheessa esittämiämme näkemyksiä mm. Siltakadun liikenteestä ym., joita ei ollut silloinkaan noteerattu.

Lugnetin entisen vanhainkodin länsipuolella asemakaavamuutoksella aikanaan vanhainkodin laajennukseen osoitettu alue muutettiin asuinpientaloalueeksi. Emme ottaneet muutokseen kantaa. Katsoimme, ettei asiaan ole huomauttamista.

5.2 Tieasiat

Yhdistys teki asukkaan aloitteesta kirjelmän Muuralantien turvallisuudesta, joka toimitettiin Espoon kaupungin tekniseen keskukseen. Asukkaat ovat huolestuneita suurista liikennemääristä ja suurista ajonopeuksista Muuralantiellä, jossa juuri syksyllä on aloittanut Koulumesterin koulun ja päiväkodin toiminta. Vastauksena kaupungilta saimme kuulla, että juuri Muuralantie on tarkoitettu raskaille kulkuneuvoille ja sen takia esim. töyssyjen laittaminen on poissuljettu.

Kaupungin ’kotikadut kuntoon’- projekti jatkui ja tarkoituksena oli syksyllä aloittaa joidenkin teiden kunnostaminen, mm. Honkaportti. Kaupunginkallion oma tiekunta on lähinnä hoitanut yhteydet kaupunkiin päin. Tiekunnassa yhdyshenkilömme on Jan-Olof Stengård.

6. Tiedotustoiminta

6.1. Yhdistyksen kotisivut

Yhdistyksemme kotisivut avattiin 8.3.2004 ja samalla otettiin sähköpostiosoite käyttöön. Kotisivut löytyvät osoitteesta www.kepky.fi ja sähköpostiosoite on info@kepky.fi. Sivujen sisällöstä vastaa johtokunta ja sivujen web-masterina toimii Markus Lintula. Kotisivuilla on myös oma ruotsinkielinen osio. Kotisivuilla julkaistaan jäsenistölle tarpeellista materiaalia, kuten ajankohtaiset asiat, kokousaikataulu, laaja osuus ajankohtaisesta kaavoitustilanteesta alueellamme sekä tietenkin yhdistyksen toiminnasta ja johtokunnan kokoonpanosta kertovat osiot. Monet kaavoitustilanteesta kertovat osat on linkitetty kaupungin Avoin-Espoo –sivustolle. Kotisivut pyritään pitämään jatkuvasti ajan tasalla. Kotisivuilla on vuodessa tilastojen mukaan ollut noin 6 000 kävijää. Kuukausittain sivuilla oli keskimäärin noin 500 kävijää.

6.2. Jäsenlehti

Jäsenlehtemme ”Sitä kuusta kuuleminen…” ilmestyi toukokuussa ja joulukuussa. Toukokuun lehti sisälsi kirjoituksen ns. Lindholmin kolmion kilpailusta, tuomiokirkon peruskorjauksesta, ratagolfista, Bolarskog gård och Berit Engman, Espoonväylän linjausehdotuksesta, kotikadut kuntoon -hankkeesta ym.

Joulukuussa ilmestynyt lehti sisälsi taas vuorostaan mm. artikkelin kunnallisista maksuista, Espoon 550-vuotisjuhlista, Pro Espoonjoki ry:stä, Koulumestarin koulusta sekä terveiset Hongkongista, tonttupolusta, Espoon keskuksen uudesta kirjastosta, sekä muistokirjoituksen Erkki Virtalasta.

Jäsenlehden taitosta vastasivat ammattimaisin ottein Mirja ja Jukka Rasa. Lehteen kaipaisimme enemmän kirjoituksia tai ainakin aloitteita juttuaiheista jäsenistöltä.

6.3 Muu tiedotustoiminta

Kokouskutsujen yhteydessä jaettiin tietoa ajankohtaisista asioista. Sähköpostijakeluna tiedotamme halukkaille yhdistyksen toiminta-alueella olevista ajankohtaisista hankkeista, kantaa otettavista asioista tai alueella havaituista häiriöistä.

7. Vuokraustoiminta

Yhdistys on hankkinut astioita muutama vuosi sitten, joita on täydennetty ruokailuvälineillä. Yhdistys voi tällä hetkellä vuokrata jäsenille lautasia, laseja ja ruokailuvälineitä noin 50 hengelle. Ruokailuvälineiden oston jälkeen päätettiin vuokraushinnaksi 20 euroa/krt.

8. Muu toiminta

8.1. Osallistuminen muiden yhteisöjen toimintaan

Ann-Christin Lintula on Espoon kaupunginosayhdistysten Keskusliiton (EKYL) hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja. Katriina Heinämäki kuuluu Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (EOK) hallitukseen. Pro Espoonjoki ry:n yleiskokouksissa meitä edustivat Virpi Palmgren, Ann-Christin Lintula ja Nena Stenius, joka myös on Pro Espoonjoen hallituksessa. Kanta-Espoon alueneuvottelukunnassa yhdistyksen edustajana oli Eeva Vainio ja varajäsenenä Veli-Matti Airaksinen. Espoon keskuksen kehittämisprojektin neuvottelukuntaan kuuluu Jan-Olof Stengård.

Espoon keskuksen kehittämisfoorumi (www.espoonkeskus.fi) on alueemme oma portaali, jonka on kehittänyt Teknillinen korkeakoulu yhteistyössä Evtekin kanssa. Säännöllisiä tapaamisia on pidetty alueemme asukasyhdistysten kanssa. Tapaamisissa on ollut Ann-Christin Lintula ja Jan-Olof Stengård. Kehittämisfoorumi on internetissä toimiva sivusto, joka käsittelee ennen kaikkea paikallisia asioita. Sen sisältöjen tuottajina voivat olla kaikki alueen asukkaat. Kehittämisfoorumi avattiin yleisölle 5.10.2006.

acl/14.4.2008