Toimintakertomus 2006

1. Yleistä

Toimintavuodelle 2006 oli tunnusomaista lukuisat kaupungin tai muiden toimijoiden järjestämät tilaisuudet, joihin pyrittiin mahdollisuuksien mukaan osallistumaan ja tuomaan näin yhdistyksemme ääntä kuuluviin. Nähtävillä olleisiin kaava-asioihin otimme kirjallisesti kantaa. Seurasimme myös alkuvuodesta esillä ollutta korotetun kiinteistöveron soveltamista. Tiedotusta jäsenistölle lisättiin mahdollisuudella liittyä sähköpostijakeluun, jolla nopeasti saa yhdistyksen omia ja myös yhdistykselle tulleita tiedotteita. Myös kotisivut on pyritty pitämään ajan tasalla. Jäsenlehti ilmestyi kaksi kertaa kuten jo 10 vuotta. Viihdepuolella toteutettiin perinteisten retkien ja kokousten lisäksi toista kertaa äitienpäivälounas Lagstadin kotiseututalolla ja uutena tapahtumana joulun alla Furubackan tonttupolku, joka saavuttikin suuren suosion. Viimeksi mainitut ovat kiinnostaneet selvästi enemmän kuin perinteiset kokoukset ja niiden yhteydessä järjestetyt illanvietot, vaikka kokousten yhteyteen on järjestetty sääntömääräisen asian lisäksi myös muuta ohjelmaa. Perinteen keruu on valitettavasti jäänyt ajankohtaisten asioiden jalkoihin, siihen kaivattaisiin jäsenistön apua esim. omakohtaisten muisteloiden, vanhojen valokuvien tms. muodossa.

2. Jäsenten lukumäärä ja jäsenmaksu

Yhdistyksemme jäsenmäärä pysyi suunnilleen samana vuoden aikana. Jäsenmaksu pysyi ennallaan siten että perheen 1. jäseneltä jäsenmaksu on 12 euroa ja samaan perheeseen/ruokakuntaan kuuluvalta lisäjäseneltä 2 euroa jäseneltä. Jäsenmaksuja kertyi vuoden aikana yhteensä 1 488 € (v. 2005 1 563 € ja 2004 1 257 €).

EOK:n jäsenkortti oli vielä vuoden 2006 voimassa, joten uutta korttia ei jaettu.

3. Johtokunta ja muut toimielimet

Johtokunnan kokoonpano ja tehtäväjako oli seuraavanlainen:

Ann-Christin Lintula puheenjohtaja, EKYL:n hallitus, Nimismiehenpuistoprojekti
Eeva Vainio varapuheenjohtaja, kaava-asiat, Kanta-Espoon alueneuvottelukunta
Katriina Heinämäki sihteeri, EOK:n johtokunta, kiinteistöveroasiat, lehden koordinointi
Veli-Matti Airaksinen rahastonhoitaja
Keijo Jeskanen perinne, valokuvat, lasten ja nuorten asiat
Timo Laaksonen ympäristöasiat, jakeluvastaava
Virpi Palmgren luontoasiat, lapset ja nuoret, edustaja Pro Espoonjoki ry:ssä
Pia Serjala lasten ja nuorten asiat
Jan-Olof Stengård Espoon keskuksen kehittämisprojektin neuvottelukunta, tieasiat

Johtokunta kokoontuu kerran kuukaudessa, lukuunottamatta kesäkautta.

3.1. Alueyhdyshenkilöt

Alueyhdyshenkilöt antoivat jälleen tärkeän panoksensa yhdistyksen lehden ja muiden tiedotteiden jakelussa Timo Laaksosen johdolla. He ovat myös jakaneet EOK:n julkaiseman Espoon Omakotilehden.

3.2. Tilintarkastajat

Tilintarkastajina toimivat Tuula Vanhanen ja Seppo Helenius sekä varatilintarkastajina Eeva ja Jukka Oja-Lipasti.

4. Varsinainen toiminta

4.1. Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin 26.4.2006 Pitäjäntuvalla kirkonmäellä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Vieraaksemme oli kutsuttu Pro-Espoonjoki ry:n puheenjohtaja Rainer Lahti ja Tage Strandström. Rainer Lahti kertoi Espoonjoen tilasta ja sen tärkeydestä kautta historian. Tage Strandström näytti diaesityksenä ottamiaan ilmavalokuvia Espoonjoesta ympäristöineen.

4.2. Äitienpäivälounas

Johtokunta järjesti nyt toistamiseen äitienpäivälounaan sunnuntaina 14.5. klo 14.00 kauniilla Lagstadin kotiseututalolla. Maittavan lounaan ja kauniin miljöön lisäksi nautittiin musiikkiesityksestä. Äitienpäivän viettäjiä oli runsaat 50 henkeä.

4.3. Siivoustalkoot

Siivoustalkoot järjestettiin 3.5.2006. Talkookahvit nautittiin Heinämäen pihalla osoitteessa Kiuaskuja 3. Talkoisiin vuokrattiin jo kuudetta kertaa siirtolava Honkaportin ja Samariantien risteykseen. Paikalla oli tänä vuonna myös metalliromulava, joka täyttyi ääriään myöten. Paikalla kävi myös Kierrätyskeskuksen pakettiauto.

4.4. Retket

Linturetki järjestettiin 23.5.2006 Furubackan metsässä. Linturetken vetäjänä oli jo totuttuun tapaan Jörgen Palmgren.

Uutena retkikohteena oli tänä vuonna tutustuminen Söderskogin kartanoon. 22.8. lähes 20 hengen ryhmä kokoontui tilan omaan kotiseutumuseoon. Tilan nykyinen isäntä Niclas Berg toimi oppaana.

Joulukuun 17. päivänä järjestettiin tonttupolku Furubackassa. Idea tuli Eeva Harjulta, joka myös toimi tonttumuorina. Talojen porteilla ja kadunvarsilla oli runsaasti lyhtyjä ja asukkaita oli lähestytty etukäteen pyytämällä koristamaan pihaa tai porttia esim. lyhdyin. Tapahtuma sai erinomaisen vastaanoton ja kävijöitä oli illansuussa noin parisataa. Yhdistys tarjosi glögiä, pipareita ja karkkia. Tiernapojat esiintyivät yhden talon pihalla sekä joulukirppis oli järjestetty toisella pihalla. Katso kuvia ohessa.

4.5. Syyskokous

Syyskokous pidettiin 18.11.2006 Bembölen Kahvituvalla. Kokouksessa valittiin johtokunta sekä käytiin läpi vuoden 2007 toimintasuunnitelma. Johtokuntaan valittiin uusi jäsen, Yrsa Ramstedt Muuralasta. Toimittaja Ulf Johansson kertoi meille hölmöläistarinoita otsikolla ”Onko Hölmölä Espoossa”. Kokouksen jälkeen nautittiin maittavasta salaattibuffeesta.

5. Edunvalvonta

5.1 Kaava-asiat

1. Suviniitty

Itä- ja Länsi-Suviniityn kaavaehdotukset olivat nähtävillä alkuvuonna. Annoimme niistä yhteisen muistutuksen, koska emme edelleenkään ymmärrä miksi yhtenäinen alue on jaettu eri kaavoiksi. Nyt sentään ehdotukset olivat esillä samanaikaisesti. Muistutuksessamme vaadimme Suviniityn puistolle lisää tilaa – sitä oli jopa pienennetty luonnokseen verrattuna. Pysäköintitilan riittävyyttä edelleen epäilimme ja edelleen myös esitimme tarkennuksia kaavamääräyksiin turvaamaan suunniteltujen ulkonäköasioiden toteutumisen myös käytännössä. Nämä eivät olleet muuttuneet luonnosvaiheesta. Koulutontti oli siirretty pois radan varresta, kuten olimme esittäneet huomautuksessamme.

2. Espoontorin laajennus ja -ympäristö

Asemakaavamuutosluonnokseen jätimme huomautuksen, jossa kiinnitimme huomiota liikenteeseen, turvallisuuteen ja kaupunkikuvaan. Ehdotimme myös suunnitelmissa huomioitavaksi yleistä kierrätyspistettä.

5.2 Tieasiat

Kaupungin ’kotikadut kuntoon’- projektin yhtenä kohteena on Kaupunginkallio. Asian tiimoilta on ollut useita tilaisuuksia, joissa ensimmäisenä työn alle tulvien katujen asukkaat ovat voineet antaa palautetta suunnitelmista. Yhdistyksenä olemme olleet ’kuulolla’, mutta ei ole ollut tarvetta ottaa asiaan kantaa.

6. Tiedotustoiminta

6.1. Yhdistyksen kotisivut

Yhdistyksemme kotisivut avattiin 8.3.2004 ja samalla otettiin sähköpostiosoite käyttöön. Kotisivut löytyvät osoitteesta www.kepky.fi ja sähköpostiosoite on info@kepky.fi. Sivujen sisällöstä vastaa johtokunta ja sivujen web-masterina toimii Markus Lintula. Kotisivuilla on myös oma ruotsinkielinen osio. Kotisivuilla julkaistaan jäsenistölle tarpeellista materiaalia, kuten ajankohtaiset asiat, kokousaikataulu, laaja osuus ajankohtaisesta kaavoitustilanteesta alueellamme sekä tietenkin yhdistyksen toiminnasta ja johtokunnan kokoonpanosta kertovat osiot. Monet kaavoitustilanteesta kertovat osat on linkitetty kaupungin Avoin-Espoo –sivustolle. Kotisivut pyritään pitämään jatkuvasti ajan tasalla, näin ollen niitä saatetaan päivittää jopa kerran viikossa. Kotisivuilla on vuodessa tilastojen mukaan ollut lähes 4500 kävijää. Kuukausittain sivuilla oli keskimäärin 375 kävijää.

6.2. Jäsenlehti

Jäsenlehtemme ”Sitä kuusta kuuleminen…” ilmestyi toukokuussa ja joulukuussa. Toukokuun lehti sisälsi kirjoituksen kiinteistöverosta, turvallisuusasioista, tieasioista, lämmitysjärjestelmän saneerauksesta, kaavakatsauksen, jutun kehittämisfoorumista, niksipalstan, luontojutun ym. Joulukuussa ilmestynyt lehti sisälsi taas vuorostaan mm. Espoon keskuksen projektinjohtaja Kyösti Oasmaan haastattelun, ajankohtaiskatsauksen, Lagstadin yläasteen valmistumisesta artikkelin, Söderskogin retkestä, jutun riskirakentamisesta ja rakennusvirheistä sekä luonnollisesti luontojuttuja. Jäsenlehden taitosta vastasivat ammattimaisin ottein Mirja ja Jukka Rasa. Lehteen kaipaisimme enemmän kirjoituksia tai ainakin aloitteita juttuaiheista jäsenistöltä.

6.3 Muu tiedotustoiminta

Kokouskutsujen yhteydessä jaettiin tietoa ajankohtaisista asioista. Joulukuun jäsenlehdessä ilmoitimme että halukkaat voivat ilmoittautua sähköpostilistalle, jonka jälkeen yhdistys ilmoittaa sähköpostina ajankohtaisista hankkeista, kantaa otettavista asioista tai alueella havaituista häiriöistä.

7. Vuokraustoiminta

Yhdistys on hankkinut astioita muutama vuosi sitten, joita on täydennetty ruokailuvälineillä. Yhdistys voi tällä hetkellä vuokrata jäsenille lautasia, laseja ja ruokailuvälineitä noin 50 hengelle. Ruokailuvälineiden oston jälkeen päätettiin vuokraushinnaksi 20 euroa/krt.

8. Muu toiminta

8.1. Osallistuminen muiden yhteisöjen toimintaan

Ann-Christin Lintula on Espoon kaupunginosayhdistysten Keskusliiton (EKYL) varajäsen. Katriina Heinämäki kuuluu Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (EOK) hallitukseen. Pro Espoonjoki ry:n yleiskokouksissa meitä edustivat Virpi Palmgren ja Nena Stenius, joka myös on Pro Espoonjoen hallituksessa. Kanta-Espoon alueneuvottelukunnassa yhdistyksen edustajana oli Eeva Vainio ja varajäsenenä Veli-Matti Airaksinen. Espoon keskuksen kehittämisprojektin neuvottelukuntaan kuuluu Jan-Olof Stengård.

Teknillinen korkeakoulu on yhteistyössä Evtekin kanssa kehittänyt oman portaalin ”Espoon keskuksen kehittämisfoorumi”. Sivuston osoite on www.espoonkeskus.fi . Yhdistys oli mukana ideoimassa sisältöä kehitys- ja ideointipalavereissa. Kehittämisfoorumi on internetissä toimiva sivusto, joka käsittelee ennen kaikkea paikallisia asioita. Sen sisältöjen tuottajina voivat olla kaikki alueen asukkaat. Kehittämisfoorumi avattiin yleisölle 5.10.2006.

8.2. Muita tapahtumia

Seuraaviin keskustelu- ja tiedotustilaisuuksiin osallistuttiin:

  • Tiedotustilaisuus tieasioista 7.2., läsnä Heinämäki
  • Lämmitysjärjestelmätilaisuus, läsnä Vainio
  • Esbo Hembygdsförening 90-vuotisjuhlat Lagstadin kotiseututalolla, läsnä Lintula
  • Kirkkojärven kehittämispäivä 23.3., läsnä Lintula
  • Espoon keskuksen kehittämisfoorumin ideointikokoukset, läsnä Lintula ja Stengård
  • Kaupunginjohtaja Marketta Kokkosen aamukahvit 29.8. EKYL:n jäsenyhdistysten puheenjohtajille. Läsnä Lintula
  • Tuomarila-seuran 40-vuotisjuhlat, läsnä Heinämäki
  • EOK:n Omakotipäivä kylätalo Palttinassa Kauklahdessa, läsnä Heinämäki, Palmgren ja Stengård

acl/14.4.2007