Toimintakertomus 2008

1. Yleistä

Espoossa vietettiin kaupungin ja seurakunnan 550-vuotisjuhlavuotta. Asukkaita Espoossa on ollut kauemminkin, mutta juhlavuoden ajankohtaa on päätetty laskea siitä kun Espoo sai ensimmäisen kirkkoherran, nimeltään Henricus vuonna 1458. Kunta ja seurakunta viettivät vuonna 1958 500-vuotisjuhlia. Juhlinta näkyi selvästi kaupungissa ja myös yhdistyksemme toiminnassa. Omaksi 550-vuotisjuhlatapahtumaksi olimme valinneet kotiseuturetken Söderskogiin 20.8. Söderskogin kartanoon tutustui yhteensä noin 45 henkilöä. Joulukuun tonttupolku sujui myös 550-juhlavuoden merkeissä ja keräsi noin 300 osanottajaa.

Toimintavuosi 2008 noudatti muutoin tehtyä toimintasuunnitelmaa, johon sisältyi sääntömääräiset vuosikokoukset, kotisivujen ylläpito ja lehden julkaisu kaksi kertaa vuodessa. Edunvalvonnan, eli kaavoitustilanteen ja alueemme kehittämisen seurannan osalta oli melko hiljaista. Keskustan kaavoituskohteet olivat loppusuoralla ja kadunrakennus Kotikadut kuntoon –projektin myötä näytti käynnistyvän – tosin hitaasti. Yllä mainittujen retkien lisäksi siivoustalkoot ja äitienpäivälounas keräsivät hyvin jäsenistöä. Perinteen keruu ei ole edennyt kovinkaan hyvin. Jäsenistön apua kaivattaisiin edelleen esim. omakohtaisten muisteloiden, vanhojen valokuvien tms. muodossa.

Kauppakeskus Entresse avattiin sopivasti ennen joulumyyntiä. Suurta harmia herätti kuitenkin se, ettei Siltakatu valmistunut avajaisiin. Nyt eletään jo kevättä 2009 eikä se ole vieläkään valmis. Uusi Entressen kirjasto on kirjoitushetkellä (1.4.2009) juuri avattu. Juhlavuoden kunniaksi saimme uuden hienon Kannusillan, josta oli juttua joulukuun lehdessämme.

2. Jäsenten lukumäärä ja jäsenmaksu

Yhdistyksemme jäsenmäärä on viime vuosina pysynyt melko vakiona. Jäsenmaksu pysyi ennallaan siten että perheen 1. jäseneltä jäsenmaksu on 12 euroa ja samaan perheeseen/ruokakuntaan kuuluvalta lisäjäseneltä 2 euroa jäseneltä. Jäsenmaksuja kertyi vuoden aikana yhteensä 1 632 € (v. 2007 1 684 €, v. 2006 1 488 €).

Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (EOK) kautta olemme saaneet jäsenkortin jaettavaksi jäsenistölle. Uusi, vuoden voimassa oleva kortti, jaettiin alkukesästä jäsenmaksunsa maksaneille.

3. Johtokunta ja muut toimielimet

Johtokunnan kokoonpano ja tehtäväjako oli seuraavanlainen:

Ann-Christin Lintula puheenjohtaja, EKYL:n hallitus
Eeva Vainio varapuheenjohtaja, kaava-asiat, Kanta-Espoon alueneuvottelukunta, siivoustalkooasiat
Mirja Rasa sihteeri, yhdistyksen lehti
Veli-Matti Airaksinen rahastonhoitaja
Timo Laaksonen ympäristöasiat, siivoustalkooasiat, jakeluvastaava
Virpi Palmgren luontoasiat, Pro Espoonjoki-asiat
Yrsa Ramstedt perinne ja lehden päätoimittaja
Pia Serjala lasten ja nuorten asiat
Jan-Olof Stengård katu-, viheralue- ja puistoasiat, Espoon keskuksen kehittämisprojektin neuvottelukunta

Johtokunta pyrkii kokoontumaan kerran kuukaudessa kesäkautta lukuun ottamatta.

3.1. Alueyhdyshenkilöt

Alueyhdyshenkilöt antoivat jälleen tärkeän panoksensa yhdistyksen lehden ja muiden tiedotteiden jakelussa Timo Laaksosen johdolla.

3.2. Tilintarkastajat

Tilintarkastajina toimivat Tuula Vanhanen ja Seppo Helenius sekä varatilintarkastajina Eeva ja Jukka Oja-Lipasti.

4. Varsinainen toiminta

4.1. Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin 23.4.2008 Lagstadin kotiseututalolla. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Laki rakennuksien energiatodistuksesta tuli voimaan vuoden alusta. Espoon kaupungin LVI-insinööri Mikael Eerola kertoi meille aiheesta otsikolla ” Mitä ja milloin se vaikuttaa vanhoihin pienkiinteistöihin ”.

4.2. Äitienpäivälounas

Johtokunta järjesti nyt jo neljännen kerran äitienpäivälounaan sunnuntaina 11.5. klo 13.00 kauniilla Lagstadin kotiseututalolla. Maittavan lounaan ja kauniin miljöön lisäksi nautittiin Timo-Juhani Kyllösen perheen musiikkiesityksistä. Yllätysnumerona saimme nähdä yhden osan näytelmällisistä Espoonjokikävelyistä, jota johti tuottaja Nena Stenius. Näytelmä kertoi synnytyslaitoksesta, joka oli toiminut Lagstadin vanhalla koululla sotavuosina.

4.3. Siivoustalkoot

Siivoustalkoot järjestettiin 5.5.2008. Yhdistys koki tänä vuonna takaiskun, koska kaupunki muutti toimintatapaa. Aikaisemmin olimme voineet tilata siirtolavan, johon talkooroskat kerättiin ja johon tilan salliessa talkoolaiset saattoivat ”kiitokseksi” tuoda omiakin roskiaan. Nyt kaupungin piti hakea pois roskat seuraavana päivänä kuudesta keräyspisteestämme. Homma kangerteli sen verran, että saimme tehdä tarkistuskierroksia ja soitella kehotussoittoja kaupungille. Talkoot pelasti kuitenkin Romu Keinäsen metalliromulava, johon asukkaat ahkerasti toivat käytöstä poistetut kaasugrillit, polkupyörät jne. Kierrätyskeskuksen auto kävi myös paikalla. Talkookahvit nautittiin Oja-Lipastien pihalla, Honkakuja 1.

4.4. Retket

Söderskog

Yhtenä Espoon 550-vuotisjuhlatapahtumana järjestimme kotiseuturetken Söderskogin kartanoon 20.8. klo 17.00 ja 19.00. Pihalla oli kahvitarjoilut ja osallistujilla oli myös mahdollisuus tutustua Suomen hevoseen ”Kuvastukseen” ja tehdä pienen ratsastusretken. Tilan isäntä Niclas Berg tutustutti meidät vanhaan päärakennukseen, joka toimii kotimuseona. Osallistujia oli yhteensä 45 henkilöä.

Tonttupolku Furubackassa

Tämän vuoden tonttupolku 14.12., oli järjestyksessään jo kolmas. Talojen porteilla ja kadunvarsilla oli runsaasti lyhtyjä ja koristeita. Tapahtuma sai jälleen erinomaisen vastaanoton ja kävijöitä oli kahden tunnin aikana noin kolmesataa. Yhdistys tarjosi glögiä, pipareita ja karkkia tällä kertaa oikein sisätiloissa. Katriina Heinämäki oli luvannut tyhjänä olevan talonsa tonttupolun käyttöön. Siellä oli myös joulukirpputori ja –tietokilpailu, jonka palkintona oli K-Supermarket Kulinaarin lahjoittama hedelmäkori. Espoon Lucia Lucia-neitoineen sekä Tiernapojat esiintyivät Oja-Lipastien pihalla. Kiuaskuja 6:n kohdalla raikui orkesterimusiikki.

4.5. Syyskokous

Syyskokous pidettiin 18.11.2008 Lagstadin koululla. Kokouksessa valittiin johtokunta sekä käytiin läpi vuoden 2009 toimintasuunnitelma. Kokouksen teemana oli ympäristöasiat. Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta kertoi meille ilmastonmuutoksen hillinnän haasteista omakotiasujalle. Esitys synnytti paljon keskustelua ja toivottavasti kokousväellä oli ajatuksia miten omassa kotiympäristössä ja omilla tavoillaan voi säästää ympäristöä.

5. Edunvalvonta

5.1 Kaava-asiat

Suviniityn länsiosan kaava hyväksyttiin valtuustossa ja itäosakin oli loppusuoralla. Näihin emme enää tässä vaiheessa puuttuneet. Lommilan suunnitelmat ’heräsivät’ jälleen, samoin ns. Lindholmin kolmio ja kaupungintalon ympäristön kehittäminen. Varsinaiselle kaavoitusasteelle, jossa voi esittää kannanottoja virallisestikin ei kuitenkaan vielä edetty.

Seurakunnan omistamalla metsäalueella, Kaupunginkallio I:sta länteen osuudella, joka uudessa kaavaehdotuksessa on merkitty viheralueeksi, on tehty avohakkuu. Johtokunnan edustaja on käynyt tuloksetonta keskustelua urakoitsijan kanssa, tämä vetosi metsänhoitovelvollisuuteen ja että kaava olisi etenemässä.

5.2 Tieasiat

Kaupunginkallion katujen rakentaminen on kaupungin pari vuotta sitten antamista lupauksista huolimatta edennyt hyvin verkkaisesti. Honkaportti rakennettiin valmiiksi, mutta Saunamäentien alkukin on vielä keskeneräinen. Kaupunki siirtyikin syksyllä rakentamaan Liittokujaa Kiltakallion puolella.

Kaupunginkalliossa on toiminut tieryhmä, joka on pyrkinyt edistämään katujen rakentamista vanhojen kapeiden hiekkateiden tilalle. Yhdyshenkilömme tieryhmässä on Jan-Olof Stengård.

6. Tiedotustoiminta

6.1. Yhdistyksen kotisivut

Yhdistyksemme kotisivut avattiin 8.3.2004 ja samalla otettiin sähköpostiosoite käyttöön. Kotisivut löytyvät osoitteesta www.kepky.fi ja sähköpostiosoite on info@kepky.fi. Sivujen sisällöstä vastaa johtokunta ja sivujen web-masterina toimii Markus Lintula. Kotisivuilla on myös oma ruotsinkielinen osio. Kotisivuilla julkaistaan jäsenistölle tarpeellista materiaalia, kuten ajankohtaiset asiat, kokousaikataulu, ajankohtaiset kaavoitustilanteet alueellamme sekä tietenkin yhdistyksen toiminnasta ja johtokunnan kokoonpanosta kertovat osiot. Monet kaavoitustilanteesta kertovat osat on linkitetty kaupungin Avoin-Espoo –sivustolle. Kotisivut pyritään pitämään jatkuvasti ajan tasalla. Kotisivuilla on vuodessa tilastojen mukaan ollut noin 7 500 kävijää. Kuukausittain sivuilla oli keskimäärin runsaat 600 kävijää.

6.2. Jäsenlehti

Jäsenlehtemme ”Sitä kuusta kuuleminen…” ilmestyi toukokuussa ja joulukuussa. Toukokuun lehti sisälsi intendentti Pia Loukon kirjoitus ”Espoo on ollut jo 550 vuotta hyvä paikka asua ja elää” ”Esbo har varit en bra plats att leva och bo på redan i 550 år”. Lehdessä oli myös ajankohtainen katsaus alueen kehityssuunnitelmista ja kaavoitusmuutoksista, artikkeli Pro Cultura Esbo –palkinnon saaneesta Tage Strandströmistä, Espoon kaupunkipoluista, Espoon Suurpellosta ja monta mukavaa luonto- ja eläinaiheista juttua.

Joulukuussa ilmestynyt lehti sisälsi taas vuorostaan mm. Nena Steniuksen kirjoituksen näytelmällisistä jokikävelyistä, jutun uudesta hienosta Kannusillasta, tonttupolusta, jutun kuvanveistäjä Pekka Kauhasen taideteoksista Kirkkosillanpuistossa, Söderskogin kotiseuturetkestä, rantaraittikävelystä sekä luonto- ja eläinaiheisia juttuja.

Jäsenlehden taitosta vastasivat ammattimaisin ottein Mirja ja Jukka Rasa. Lehteen kaipaisimme enemmän kirjoituksia tai ainakin aloitteita juttuaiheista jäsenistöltä.

6.3 Muu tiedotustoiminta

Kokouskutsujen yhteydessä jaettiin tietoa ajankohtaisista asioista. Sähköpostijakeluna tiedotamme halukkaille yhdistyksen toiminta-alueella olevista ajankohtaisista hankkeista, kantaa otettavista asioista tai alueella havaituista häiriöistä.

7. Vuokraustoiminta

Yhdistys on hankkinut astioita muutama vuosi sitten, joita on täydennetty ruokailuvälineillä. Yhdistys voi tällä hetkellä vuokrata jäsenille lautasia, laseja ja ruokailuvälineitä noin 50 hengelle. Vuokraushinta on 20 euroa/krt.

8. Muu toiminta

8.1. Osallistuminen muiden yhteisöjen toimintaan

Ann-Christin Lintula on Espoon kaupunginosayhdistysten Keskusliiton (EKYL) hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja. Katriina Heinämäki kuuluu Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (EOK) hallitukseen. Katriina edusti vielä yhdistystämme, koska ei ollut EOK:ssa erovuorossa. Pro Espoonjoki ry:n hallituksessa yhdistystä edustaa Nena Stenius. Kanta-Espoon alueneuvottelukunnassa yhdistyksen edustajana oli Eeva Vainio ja varajäsenenä Veli-Matti Airaksinen. Espoon keskuksen kehittämisprojektin neuvottelukuntaan kuuluu Jan-Olof Stengård.

Espoon keskuksen kehittämisfoorumi (www.espoonkeskus.fi) on alueemme oma portaali, jonka on kehittänyt Teknillinen korkeakoulu yhteistyössä Evtekin kanssa. Kehittämisfoorumi on internetissä toimiva sivusto, joka käsittelee ennen kaikkea paikallisia asioita. Sen sisältöjen tuottajina voivat olla kaikki alueen asukkaat. Foorumi on ollut avoinna yleisölle kolme vuotta. Yhdistyksemme on julkaissut foorumilla muutamia tapahtumatiedotteita.