Kaupunginkalliorinne – asemakaavaluonnokseen jätettävä mielipide 11.7.2023 mennessä

Asemakaavamuutos on nyt jo kolmannen kerran esillä!  Alue rajautuu idässä Espoonväylään ja korttelin 41003 rakennettuun osaan, etelässä Kaupunginkallion pientaloalueeseen, lännessä Espoon keskuspuiston virkistysalueisiin ja pohjoisessa Rantaradan rautatiealueeseen.

Suunnitelmien mukaan rakennetaan kerrostaloja (4-8 krs.) alueen pohjoisosaan junaradan viereen. Eteläosaan Löylytien jatkeena suunnitellaan noin 500 k-m2 pientalokorttelia.

Yhdistyksemme on jättänyt seuraavan mielipiteen Espoon kaupungille:

Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry pitää erittäin myönteisenä, että suunnitelmassa on huomioitu keskuspuiston läheisyys ja ekologinen yhteys radan yli.  Positiivista on myös, etteivät rakennukset kohoaisi puiden latvuksia korkeammalle, vaikka 8-kerroksisien talojen kohdalla se ei liene mahdollista.

Alueen erittäin vaihteleva maasto ja suuret korkeuserot on myös huomioitu ja poistettu nykyisessä kaavassa olevat kallion laen asuinkorttelit.  Mielestämme ei kuitenkaan ole hyvä ratkaisu, että samalla on kasvatettu alueen rakennusoikeutta yli 50 % voimassa olevasta asemakaavasta.  Se johtaa liian massiiviseen rakentamiseen pohjoisosassa radan ja jyrkän metsäisen rinteen välillä, josta rata-alueen mahdollinen laajennus vie myös tilaa.

Kamreerintie nykyisellä paikallaan jakaa rakennettavan alueen kahteen osaan. Ehdotamme sen siirtämistä radan varteen. Silloin rakennettava alue olisi tehokkaammin käytettävissä. Eri alueet voisi vielä erottaa istutuksin tms.

Ilmansuunnat asettavat myös haastetta, koska korttelialueet ovat korkean metsäisen rinteen pohjoispuolella. On vaikea saada näin suuria rakennuksia sijoitettua niin, että auringonvalo osuisi edes osaan asunnoista ja oleskelualueista.  Jos rakennukset olisivat pienempiä, niiden sijoittelu olisi helpompaa; mahdollisesti jopa terassitaloina rinteeseen.

Rakentamisen edellytyksenä on kuitenkin huolelliset melu- ja tärinätutkimukset. Kasvava junaliikenne, läheinen Espoon väylä ja ajoittain myös lentoliikenne vaikuttavat alueen ympäristöön.

Paikalliset asukkaat ovat huolissaan Kamreerintien välityskyvystä Siltakadulle. Katu on ainoa ajoyhteys Kaupunginkallionrinteelle. Tälläkin hetkellä on ajoittain ongelmia radanvarren osuudella tien kapeuden takia ja viimeisellä pätkällä on mm. Espoontorin parkkihallin sisäänajo. Järjestely ei kestä suurta liikenteen lisäystä. Myös palvelut esim. päiväkoti, koulu jne. olisivat uuden alueen ulkopuolella eikä niitä ole myöskään Kaupunginkallion alueella.

Suurta rakennusoikeutta puoltaa siis vain aseman läheisyys. Mielestämme se ei riitä, koska kohtuullisella tehokkuudella ja huolellisella suunnittelulla alueesta on mahdollista saada viihtyisä ja haluttu asuinpaikka.

 

Kategoria(t): Kaavoitus, Uutiset. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.