Toimintasuunnitelma 2022-2023

 1. Tiedotustoiminta

 • Jäsentiedottamista ajankohtaisista asioista paperilla ja sähköpostilla
 • Kotisivujen ylläpito www.kepky.fi sekä suomeksi että ruotsiksi
 • Facebook
 • Jäsenlehti tai muu informaatiokanava mahdollisuuksien mukaan
 1. Kannanotot ja edunvalvonta

 • Kaavoitus- ja rakentamisasiat, Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaava sekä alueen asemakaavamuutokset
 • Espoon keskuksen kehittäminen
 • Espoonjokilaakso (Pro Espoonjoki ry)
 • Kadut, puistot ja viheralueet
 • Liikenne
 • Ympäristö
 1. Yhteisöllisyys

 • kahden nuoren palkkaaminen kesätöihin yhdistyksen alueelle kaupungin kesäsetelillä
 • jäsentapahtumia mahdollisuuksien mukaan
  • siivoustalkoot
  • linturetki/luontoretki
  • katukirppis
  • tonttupolku
  • Espoon kaupunki 50 vuotta/Espoonpäivätapahtuma
  • kotiseuturetki Söderskogiin
  • ohjattu tai virtuaalinen kävelyretki lähialueen kohteisiin
 • kummitoimintaa alueen uusille asukkaille
 1. Kotikaupunkipolut

 • Espoon keskuksen kotikaupunkipolkujen päivittäminen yhdessä muiden tahojen kanssa
 1. Yhdistys täyttää 60 vuotta vuonna 2023

 1. Yhteistoiminta muiden tahojen kanssa

 • EKYL
 • Esbo hembygdsförening
 • Keski-Espoo -seura
 • Pro Espoonjoki ry
 • lähialueen asukas- ja kotiseutuyhdistykset

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu on 16 euroa perheen 1. jäseneltä ja 4 euroa muilta perheenjäseniltä.