Espoonväylän uusi linjaus

Espoonväylä suunnitellaan siten, että sen linjaus on sujuva ja palvelee hyvin nykyistä ja tulevaa maankäyttöä siten että alueen luontoarvot eivät vaarannu.
Ekologisen yhteyden säilymiseen Keskuspuiston itä- ja länsiosien välillä kiinnitetään erityistä huomiota.

Suunnittelussa huomioidaan alueen maisemalliset arvot, Söderskogin kartanon alue sekä Söderskogin viljelyalueen asema maakunnallisesti arvokkaana kulttuuriympäristönä. Lisäksi huomioidaan muut alueen historialliset ja esihistorialliset arvot.

Liikenne suunnitellaan ympäristön ja toimintojen asettamien vaatimusten mukaisesti siten, että autoliikenteen lisäksi jalankulun ja pyöräilyn reitit ovat käyttäjiä houkuttelevia, selkeitä ja turvallisia. Tarvittavat lisäykset ja muutokset alueen nykyisiin yhteyksiin suunnitellaan siten, että Keskuspuiston ulkoilureitit ja virkistysyhteydet ovat toimivia.

Kaavaluonnos on nimeltään Söderskoginaukea. Suunnittelualue käsittää suunnitellun Espoonväylän osuuden lähiympäristöineen välillä Malminmäentie – Hösmärintie.

Valmisteluaineisto on nähtävillä 27.1.2014 asti Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Espoon keskus, Virastotalo 2, Kirkkojärventie 6 B, 4. kerros.
Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin 27.1.2014 klo 15.45 mennessä.

Lue lisää Espoon kaupungin sivuilta osoitteesta:
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/
Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/VanhaEspoo/Soderskoginaukea_432300

Kategoria(t): Uutiset. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.