Toimintakertomus 2011

1. Yleistä

Toimintavuosi 2011 noudatti tehtyä toimintasuunnitelmaa, johon sisältyi sääntömääräiset vuosikokoukset, kotisivujen ylläpito ja lehden julkaisu kaksi kertaa vuodessa.

Perinteeksi muodostunut toimintamme, kuten siivoustalkoot, äitienpäivälounas ja tonttupolku keräsivät kaikki hyvin osallistujia ja saimme myönteistä palautetta. Kevään vuosikokouksen yleisteemaksi olimme valinneet pientalojen energiatehokkuuden. Syyskokouksen yhteydessä tutustuimme uusimpaan osaan Omniasta ja sen tarjoamiin palveluihin.

Yhdistyksemme ydintoiminnassa (edunvalvonta ja kaavoituksen seuranta) oli vuoden aikana melko hiljaista. Lommilan asemakaavaehdotus oli keväällä esillä ja siihen jätimme kannanottomme. Kotikadut kuntoon -hanke, joka kaupungin toimesta alkoi melko lupaavasti vuonna 2007, on Kaupunginkallion osalta jäänyt puolitiehen. Kapeat ja vaaralliset kokoojakadut Pajutie, Kiuastie, Penkkikuja ja Kiulutie ovat toistaiseksi rakentamatta hyväksyttyjen piirustusten mukaan.

Kaupunki on vuosi vuodelta kiristänyt avustusperiaatteitaan ja muuttanut hakuperusteita sekä hakuajankohtia. Aikaisempina vuosina olemme saaneet avustusta sekä toimintaan, että projektiavustusta lehden julkaisemiseen. Tänä vuonna saimme ainoastaan 300 euroa toimintaan. Keväällä rupesimme suunnittelemaan mahdollista uutta ohjelmaa tonttupolulle ja siihen haimme projektiavustustua kaupungilta johon myönnettiin 400 euroa.

2. Jäsenten lukumäärä ja jäsenmaksu

Yhdistyksemme jäsenmäärä on viime vuosina pysynyt melko vakiona. Jäsenmäärä heittelehtii kuitenkin aina jonkun verran. Vuonna 2009 oli havaittavissa jäsenmäärän kasvua, mutta taas vuonna 2010 se laski. Ilahduttavaa on kuitenkin todeta, että jäsenmaksukertymä oli taas suurempi vuonna 2011. Jäsenmaksu pysyi ennallaan siten että perheen 1. jäseneltä jäsenmaksu on 12 euroa ja samaan perheeseen/ruokakuntaan kuuluvalta lisäjäseneltä 2 euroa jäseneltä. Jäsenmaksuja kertyi vuoden aikana yhteensä 1 702 euroa (v. 2010 1 650 €, v. 2009 1 844 €, v. 2008 1 632 €).

Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (EOK) kautta olemme saaneet jäsenkortin jaettavaksi jäsenistölle. Jäsenille jaettiin toukokuussa jäsenlehden mukana jäsenkortti, joka on voimassa vuosina 2011-2012.

3. Johtokunta ja muut toimielimet

Ann-Christin Lintula puheenjohtaja, EKYL:n hallitus
Eeva Vainio varapuheenjohtaja, kaava-asiat, siivoustalkooasiat
Mirja Rasa sihteeri, yhdistyksen lehti
Veli-Matti Airaksinen rahastonhoitaja
Timo Laaksonen ympäristöasiat, siivoustalkooasiat, jakeluvastaava
Virpi Palmgren luontoasiat, Pro Espoonjoki-asiat
Yrsa Ramstedt perinne ja lehden päätoimittaja
Pia Serjala lasten ja nuorten asiat
Jan-Olof Stengård katu-, viheralue- ja puistoasiat, Espoon keskuksen kehittäminen

Johtokunta pyrkii kokoontumaan kerran kuukaudessa kesäkautta lukuun ottamatta.

3.1. Alueyhdyshenkilöt

Alueyhdyshenkilöt antoivat jälleen tärkeän panoksensa yhdistyksen lehden ja muiden tiedotteiden jakelussa Timo Laaksosen johdolla.

3.2. Toiminnantarkastajat

Uuden yhdistyslain myötä (voimaan 1.9.2010) pienten yhdistysten tilintarkastusvelvollisuus on poistunut. Sen sijaan yhdistyksissä valitaan toiminnantarkastajia. Toiminnantarkastajina ovat toimineet Eeva Oja-Lipasti ja Jukka Oja-Lipasti

4. Varsinainen toiminta

4.1. Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin 12.4.2011 Lagstadin kotiseututalolla. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, kuten tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilinpäätös oli 35,73 euroa alijäämäinen. Kokouksen yleisteemaksi olimme tänä vuonna valinneet energiatehokkuuden. Suomen Omakotiliiton energianeuvoja Jari Hokka kertoi meille vuonna 2009 käynnistyneestä ja Sitran rahoittamasta Energiatehokkuutta Pientaloon –hankkeesta.

4.2. Äitienpäivälounas

Johtokunta järjesti nyt seitsemännen kerran äitienpäivälounaan sunnuntaina 8.5.2011 klo 14.00 kauniilla Lagstadin kotiseututalolla. Maittavan lounaan ja kauniin miljöön lisäksi nautittiin Timo-Juhani Kyllösen perheen ja Palmgrenin perheenjäsenten musiikkiesityksistä.

4.3. Siivoustalkoot ja kirpputori

Siivoustalkoot järjestettiin 3.5.2011. Romu Keinäsen metalliromulava oli taas paikalla ja täyttyi kuten ennenkin ääriään myöten. Siivoustalkoojätettä sai tuoda kuuteen eri pisteeseen, joista ahkerat johtokunnan jäsenet sitten hakivat pois yhteen keräyspaikkaan. Kaupungilta saa roskasäkkejä ja roskapihtejä lainaksi ja he vastaavat myös roskien kuljettamisesta kaatopaikalle. Aikaisemman avustuskäytännön mukaan, kun saimme rahallista tukea, pystyimme hankkimaan sekajätelavan, joka oli asukkaille todella tarpeellinen ja mieluinen. Talkookahvit nautittiin Issakaisten pihalla Honkaportissa. Ihan mukavasti kerääntyi talkoolaisia kahveille, jossa myös tarjottiin makkaraa.

Syksyllä 2009 järjestimme ensimmäisen kerran kirpputorin, jolloin varsinkin myyjät pitivät kevättä parempana ajankohtana ja tämän takia kirpputori yhdistettiin siivoustalkoisiin myös tänä vuonna. Kirpputori sekä leivonnaisten myynti järjestettiin Honkaportissa rivitalon pihalla.

4.4. Kotiseuturetki Glimsin museoon

Kotiseuturetkemme suuntautui tänä vuonna Glimsin museoon 16.8.2011. Tutustuimme oppaan johdolla museoon ja sen historiaan. Retki houkutteli vähän osanottajia, yhteensä noin 20 henkilöä.

4.5. Syyskokous

Syyskokous pidettiin 21.11.2011 Omnian tiloissa Kirkkokadulla. Kokouksen alkuun tutustuimme vierailukoordinaattori Tiina Tuoriniemen johdolla Omniaan ja varsinkin sen uusimpaan osaan, jossa on mm. Ravintola Henricus ja Hyvinvointikeidas sekä Inno Omnian toimintaa. Kokouksessa valittiin johtokunta sekä käytiin läpi vuoden 2012 toimintasuunnitelma.

4.6. Tonttupolku Furubackassa

Tämän vuoden tonttupolku 18.12., oli järjestyksessään jo kuudes. Jo keväällä mietimme miten voisimme uudistaa suuren suosion saaneen tapahtuman. Sunnittelimme tapahtumaan uutta ohjelmanumeroa. Anoimme kaupungilta kohdeavustusta ja saimme siihen 400 euroa. Tapahtumassa oli uutena ohjelmanumerona perinnetontut. Nena Stenius teki alueen lapsista kootun ryhmän kanssa kuvaelman, jossa kerrottiin kotitonttujen eri askareista. Jälkeenpäin tuli lapsilta ja heidän perheiltään kiitosta. Espoon oma Lucia Aurora Djupsjöbacka lucianeitoineen lauloivat tapahtuman aluksi. Toisena uutena tapahtumana meillä oli Berninkoiria, joita sai halata tai lapset saivat olla kärrykyydissä. Ohjelmassa oli näiden lisäksi joulupukki, glögitarjoilua, joulupuoti ja nukketeatteriesitys sään vuoksi sisätiloissa videoesityksenä.

Sää ei vain oikein tällä kertaa ollut suosiollinen, oli sateista ja maa oli paljaana. Näin ollen muutimme myös glögipisteen naapuriin autokatokseen, joka oli totutun polun varrelta vähän syrjässä. Kävijöitä riitti kuitenkin hyvin vaikka vähemmän kuin aikaisemmin. Liikkeellä oli kuitenkin arviolta yli 200 alueen asukasta.

5. Edunvalvonta

Toimintavuonna on seurattu lähiseudun kaavoitus- ja rakentamisasioita edellisvuosien tapaan seuraamalla tiedotusvälineitä ja kaupungin lautakuntien yms. esityslistoja ja pöytäkirjoja, osallistumalla erilaisiin tiedotustilaisuuksiin, kyselemällä virkamiehiltä kiinnostavista hankkeista ja antamalla tarpeen vaatiessa lausuntoja.

Olemme seuranneet Histan, Lommilan ja Blominmäen kaavoitusta. Lommilan asemakaavaehdotukseen jätimme kannanottomme toukokuussa. Tekniseen keskukseen olemme olleet yhteyksissä niin kotikadut kuntoon projektin kuin jalankulkuväylienkin puitteissa.

6. Tiedotustoiminta

6.1. Yhdistyksen kotisivut

Yhdistyksemme kotisivut avattiin 8.3.2004 ja samalla otettiin sähköpostiosoite käyttöön. Kotisivut löytyvät osoitteesta www.kepky.fi ja sähköpostiosoite on info@kepky.fi. Sivujen sisällöstä vastaa johtokunta ja sivujen web-masterina toimii Markus Lintula. Kotisivuilla on myös oma ruotsinkielinen osio. Kotisivuilla julkaistaan jäsenistölle tarpeellista materiaalia, kuten ajankohtaiset asiat, kokousaikataulu, ajankohtaiset kaavoitustilanteet alueellamme sekä tietenkin yhdistyksen toiminnasta ja johtokunnan kokoonpanosta kertovat osiot. Monet kaavoitustilanteesta kertovat osat on linkitetty kaupungin Avoin-Espoo –sivustolle. Kotisivut pyritään pitämään ajan tasalla. Kotisivuilla on vuodessa tilastojen mukaan ollut noin 6 900 kävijää. Kuukausittain sivuilla oli keskimäärin 600 kävijää.

6.2. Jäsenlehti

Jäsenlehtemme ”Sitä kuusta kuuleminen…” ilmestyi toukokuussa ja joulukuussa, tänä vuonna oli jo 15. vuosikerta. Toukokuun lehdessä esiteltiin Kirkkojärven uutta koulua sekä kerrottiin Kaupunginkallion katujen tilanteesta, pientaloasukkaan lämmitysmuodon vaihdosta maalämpöön, pihapuiden leikkaamisesta ja ajankohtaista asiaa kaavoitusrintamalta. Lehti sisälsi myös artikkelin alueella tapahtuneista tulipaloista ja monta kivaa ja koskettavaa eläin- ja luontoasiaa.

Joulukuussa ilmestynyt lehti sisälsi taas vuorostaan mm. Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilän artikkelin jouluvalmisteluista ja kiireettömyydestä, artikkelin 100-vuotiaasta Espoon kansallispuvusta, jatkoa maalämpöartikkeliin, ajankohtaisen kaavakatsauksen. Lisäksi lehdessä kerrottiin Tuomarilan Kinon toiminnan lopettamisesta, Mankin keskiaikaisesta kylästä sekä eläin- ja luontoaiheisia artikkeleitä.

Jäsenlehden taitosta vastasivat ammattimaisin ottein Mirja ja Jukka Rasa. Hyvää jäsenpalvelua on myös se, että kirjoitamme paljon sekä suomeksi että ruotsiksi. Lehteen kaipaisimme enemmän kirjoituksia tai ainakin aloitteita juttuaiheista jäsenistöltä.

6.3 Muu tiedotustoiminta

Kokouskutsujen yhteydessä jaettiin tietoa ajankohtaisista asioista. Sähköpostijakeluna tiedotamme halukkaille yhdistyksen toiminta-alueella olevista ajankohtaisista hankkeista, kantaa otettavista asioista tai alueella havaituista häiriöistä.

7. Vuokraustoiminta

Yhdistyksellä on astioita ja ruokailuvälineitä noin 50 hengelle, joita jäsenet voivat vuokrata 20 euron kertamaksua vastaan perhe- ja juhlatapahtumiin.

8. Muu toiminta

8.1. Osallistuminen muiden yhteisöjen toimintaan

Ann-Christin Lintula on Espoon kaupunginosayhdistysten Keskusliiton (EKYL) hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja. Perinteistä kaupunginjohtajan aamukahvitilaisuutta asukasyhdistysten puheenjohtajille ei järjestetty, koska Gumbölen kartano oli remontissa. Johtokunnan jäsenet ovat parhaansa mukaan osallistuneet info- ja keskustelutilaisuuksiin vuoden aikana. Osallistuimme mm. seuraaviin tilaisuuksiin: Pro Espoonjoki r.y.:n vuosikokous maaliskuussa ja Blominmäen asemakaavan esittely ja tiedotustilaisuus lokakuussa.