Toimintakertomus 2014

1. Yleistä

Työntäyteisen juhlavuoden jälkeen oli hyvä vähän hengähtää. Yhdistyksen sääntöjen uusiminen oli jo monta vuotta ollut mielessämme, mutta nyt ryhdyimme siihen. Vanhat säännöt edellyttivät kahta sääntömääräistä vuosikokousta. Tämä ei ollut sinänsä mikään ongelma, mutta kahden vuosikokouksen läpivieminen kutsuineen, tuntui kuitenkin välillä raskaalta. Sääntöjä pitää hyväksyttää kahdessa peräkkäisessä vuosikokouksessa ja sen teimmekin. Pohjana käytimme Patentti- ja rekisterihallituksen sääntöjä, jotta ne vastaisivat mahdollisimman paljon tätä päivää. Näillä näkymin pidimme viimeisen sääntömääräisen syyskokouksen 18.11.2014.

Toimintavuosi noudatti muutoin tehtyä toimintasuunnitelmaa, johon sisältyi sääntömääräiset vuosikokoukset, kotisivujen ylläpito ja lehden julkaisu kaksi kertaa vuodessa. Perinteeksi muodostunut toimintamme, kuten siivoustalkoot ja tonttupolku keräsivät kaikki hyvin osallistujia ja saimme myönteistä palautetta.

Kaupunki on vuosi vuodelta kiristänyt avustusperiaatteitaan ja muuttanut hakuperusteita sekä hakuajankohtia. Saimme 500 euroa toiminta-avustusta. Espoon kaupungin kulttuurilautakunta olikin tänä vuonna esittänyt 500 euron toiminta-avustuksen meikein kaikille meidän kokoisille asukasyhdistyksille edellyttäen että avustusta oli anottu.

2. Jäsenten lukumäärä ja jäsenmaksu

Yhdistyksemme jäsenmäärä on viime vuosina pysynyt melko vakiona. Jäsenmaksu pysyi samana niin, että se on perheen 1. jäseneltä 14 euroa ja samaan perheeseen/ruokakuntaan kuuluvalta lisäjäseneltä 2 euroa jäseneltä. Jäsenmaksuja kertyi vuoden aikana yhteensä 2 252 euroa ja jäseniä 265 (vrt. v. 2013: 2 329 € ja jäseniä 267, v. 2012: 2 138 € ja jäseniä 226 v. 2011:1 702 €).

Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (EOK) kautta olemme saaneet jäsenkortin jaettavaksi jäsenistölle. Jäsenkortti on voimassa vuosina 2013-2015.

3. Johtokunta ja muut toimielimet

Ann-Christin Lintula puheenjohtaja, EKYL:n hallitus
Eeva Vainio varapuheenjohtaja, siivoustalkooasiat, tonttupolku
Virpi Palmgren sihteeri, luontoasiat
Veli-Matti Airaksinen edunvalvonta, kaava-asiat
Timo Laaksonen ympäristöasiat, siivoustalkooasiat, jakeluvastaava
Anita Lindström johtokunnan jäsen
Pia Serjala lasten ja nuorten asiat
Jan-Olof Stengård katu-, viheralue- ja puistoasiat
Nena Stenius perinneasiat ja Espoonjoki-asiat
Mirja Rasa rahastonhoitaja, johtokunnan ulkopuolella

Johtokunta pyrkii kokoontumaan kerran kuukaudessa kesäkautta lukuun ottamatta.

3.1. Alueyhdyshenkilöt

Alueyhdyshenkilöt antoivat jälleen tärkeän panoksensa yhdistyksen lehden ja muiden tiedotteiden jakelussa Timo Laaksosen johdolla.

3.2 Toiminnantarkastajat

Uuden yhdistyslain myötä (voimaan 1.9.2010) pienten yhdistysten tilintarkastusvelvollisuus on poistunut. Sen sijaan yhdistyksissä valitaan toiminnantarkastajia. Toiminnantarkastajina ovat toimineet Eeva Oja-Lipasti ja Jukka Oja-Lipasti

4. Varsinainen toiminta

4.1. Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin 28.4. Lagstadin kotiseututalolla. Yleisaiheeksi olimme valinneet Espoon keskuksen uusitut kotikaupunkipolut, joita meille esitteli Pauli Saloranta. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, kuten tilinpäätös ja toimintakertomus. Johtokunta oli laatinut uudet säännöt, joita käsiteltiin ensimmäisen kerran vuosikokouksessa.

4.2. Siivoustalkoot

Siivoustalkoot järjestettiin 5.5. Romu Keinäsen metalliromulava oli taas paikalla ja täyttyi kuten ennenkin ripeään tahtiin. Siivoustalkoojätettä sai tuoda kuuteen eri pisteeseen, joista ahkerat johtokunnan jäsenet sitten hakivat pois yhteen keräyspaikkaan. Kaupunki vastaa roskien kuljettamisesta kaatopaikalle. Talkookahvit ja grillimakkarat nautittiin Honkakuja 1:n pihalla.

4.3 Valokuvanäyttely Espoo-päivänä

Yhdistyksemme oli mukana Espoo-päivänä 30.8. yhdessä Esbo Hembygds-förening:in kanssa Lagstadin kotiseututalolla. Suurin osa 50-vuotisjuhlavuoden näyttelykuvista oli esillä ja kävijöitä oli iltapäivän aikana noin 200.

4.4. Syyskokous

Syyskokous pidettiin 18.11. Lagstadin kotiseututalolla. Kokouksen yleisteemaosuus oli tällä kertaa purjehdusmatka Huippuvuorille, josta meille kertoi Kari Vainio. Yhdistyksen uusittujen sääntöjen toinen käsittely hyväksyttiin. Syyskokousasioina olivat toimintasuunnitelma, talousarvio, puheenjohtajan sekä johtokunnan jäsenten valinta.

4.5. Tonttupolku Furubackassa

Tämän vuoden tonttupolku sunnuntaina 14.12. oli järjestyksessään jo yhdeksäs. Espoon oma Lucia Anna-Elina Norjanen lucianeitoineen esiintyivät. Uutena ohjelmanumerona oli tänä vuonna Tiernapoikien esitys. Ohjelmassa oli vakiintuneet kestosuosikit joulupukki, glögitarjoilu, joulupuoti. Nukketeatteriesitys peruuntui viime hetkellä loukkaantumisen johdosta. Tilalle tuli kuitenkin joulumuori kertomaan tonttutarinoita. Kävijöitä tapahtuman aikana oli arviolta noin 300 alueen asukasta. Tapahtuma on täysin ilmainen kävijöille. Lucia-keräykseen Keski-Uudenmaan kehitysvammaisten hyväksi kertyi 100 euroa.

5. Edunvalvonta

Toimintavuonna on seurattu lähiseudun kaavoitus- ja rakentamisasioita edellisvuosien tapaan seuraamalla tiedotusvälineitä ja kaupungin lautakuntien yms. esityslistoja ja pöytäkirjoja, osallistumalla erilaisiin tiedotustilaisuuksiin, kyselemällä virkamiehiltä kiinnostavista hankkeista ja antamalla tarpeen vaatiessa lausuntoja.

Länsimetron liityntälinjaston suunnitelmista jätettiin kommentit. Espoonväylän linjauksesta ja Söderskogin aukean kaavasta keskusteltiin johtokunnassa, mutta emme jättäneet lausuntoa asiassa kaupungille. Lommilan suunnitelmat menivät läpi valtuustossa 27.1.2014

Kaupunginkalliorinteen uusi kaavaluonnos oli nähtävänä ja jätimme kannanoton 9.9.2014. Aikaisempi kaavanimi oli Kaupunginkallio II.

Kannanottomme päätöslauselma oli seuraava:

Kaupunginkalliolla on merkittäviä etuja: se sijaitsee lähellä rautatieasemaa, Espoon keskuksen palveluja ja Espoon keskuspuistoa. Alueesta voidaan kehittää onnistunut esimerkki espoolaisesta kaupunkisuunnittelun taidosta. Kerrosalan maksimoinnin sijasta tavoitteena tulee olla niin houkutteleva alue, että useimmat ihmiset haluaisivat siellä asua. Tähän voidaan päästä, mikäli suunnitelmaa kevennetään ja rakennuksia madalletaan siten että ne sopivat ympäröivään maastoon.

Kaupunginkallion teiden rakentaminen on jatkunut jo vuosia. Saunamäentie, Kiuastie ja Pajutie on jo rakennettu. Lugnetintien rakennustyöt menevät ainakin kevääseen 2014. Nyt on vuorossa Laudetien ja Penkkikujan rakentaminen kaduiksi.

TV-kuvan ongelmat

Jäsenaloitteesta olemme tutkineet ja yrittäneet selvittää mistä TV-lähetysten häiriöt johtuvat. Keväällä teimme kartoituksen toiminta-alueellamme ja saimme 30 vastausta. Ongelmat keskittyivät hyvin pitkälle tietylle alueelle Kaupunginkalliossa, lähinnä Pajutie-Kiuastie-Penkkikuja. Olemme olleet yhteydessä Digitaan sekä myös naapurikylään Latokaski-seuraan. Latokaskessa on samoja ongelmia esiintynyt. Jan-Olof Stengård on ollut yhteyshenkilönä ja ongelmista on myös kirjoitettu jäsenlehdessämme.

6. Tiedotustoiminta

6.1. Yhdistyksen kotisivut

Yhdistyksemme kotisivut uudistettiin täysin kesällä 2013. Sivut löytyvät osoitteesta www.kepky.fi ja sähköpostiosoite on info@kepky.fi. Sivujen sisällöstä vastaa johtokunta. Kotisivuilla on myös oma ruotsinkielinen osio. Kotisivuilla julkaistaan jäsenistölle tarpeellista materiaalia, kuten ajankohtaiset asiat, kokousaikataulu, ajankohtaiset kaavoitustilanteet alueellamme sekä tietenkin yhdistyksen toiminnasta ja johtokunnan kokoonpanosta kertovat osiot. Koitamme parhaamme mukaan pitää sivuja ajan tasalla ja tuoda siihen uutta informaatiota kun sitä on saatavilla. Uusi palvelumuoto jäsenille on linkitykset Espoon kaupungin uutisiin ja kaavoitussivustolle. Kolmas linkki menee Kotiseutuliiton sivustolle.

6.2. Jäsenlehti

Jäsenlehtemme ”Sitä kuusta kuuleminen…” ilmestyi toukokuussa ja joulukuussa, tänä vuonna oli jo 18. vuosikerta.

Toukokuun lehdessä oli katsaus Furubackan kaduista ja teistä. Tehtiin kysely TV-kuvien näkyvyydestä, koska halusimme kannanottoja jäseniltä. Uudesta Tikuttajat-kerhosta kerrottiin kuulumisia. Kaavoitusuutiset kertoi Espoonväylän yleissuunnitemasta ja Kaupunginkallio I-kaavasuunnitelmista. Artikkeleitä oli myös uudistetuista kotikaupunkipoluista, minigolfista ja frisbeegolfista. Puutarhapalsta kertoi erikoisestä keväästä ja juttua oli vielä saukon kohtaamisesta kotikulmillamme. Kansikuvana oli sammakonmätiä Kaupunginkalliossa.

Joulukuun lehden kansikuvana oli kaunis luminen kuusi. Espoon Lucia vuodelta 2013 Lilja Palmgren kertoi muistoja Lucia-tapahtumista. Espoossa pidetään valtakunnalliset kotiseutupäivät vuonna 2015 ja siitä oli artikkeli. Pro Cultura palkinnon saanut Börje Österberg kirjoitti luomistyöstään Kilosta kertovan kirjan parissa. Porkkalasta ja parenteesiajalta oli pari artikkelia. TV-kuva-ongelmien kartoituksesta ja Digitan vastauksesta oli artikkeli samoin vakiojutut Kaupunginkallion kaduista ja teistä sekä kaavoituskatsaus. Jotain rapinaa seinässä joku oli myös kokenut.

Jäsenlehden taitosta vastasi Veli-Matti Airaksinen. Hyvää jäsenpalvelua on myös se, että kirjoitamme paljon sekä suomeksi että ruotsiksi. Lehteen kaipaisimme enemmän kirjoituksia tai ainakin aloitteita juttuaiheista jäsenistöltä.

6.3 Muu tiedotustoiminta

Kokouskutsujen yhteydessä jaettiin tietoa ajankohtaisista asioista. Sähköpostijakeluna tiedotamme halukkaille yhdistyksen toiminta-alueella olevista ajankohtaisista hankkeista, kantaa otettavista asioista tai alueella havaituista häiriöistä.

7. Vuokraustoiminta

Yhdistyksellä on astioita ja ruokailuvälineitä noin 50 hengelle, joita jäsenet voivat vuokrata 20 euron kertamaksua vastaan perhe- ja juhlatapahtumiin.

8. Muu toiminta

8.1. Kotikaupunkipolut

Espoon keskuksen kotikaupunkipolut oli tehty vuonna 2005. Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa oli päättänyt uusia vanhoja kotikaupunkipolkuja ja yhtenä polkuna oli Espoon keskuksen polku. Työryhmässä, jonka työt alkoivat vuonna 2013, oli mukana

Ann-Christin Lintula ja Jan-Olof Stengård. Pauli Saloranta, joka on ollut kotikaupunkipolkujen ideoijana ja toteuttajana veti työryhmää. Uudet kotikaupunkipolut valmistuivat keväällä 2014. Ne julkaistiin tällä kertaa vain internettiin ja myöhemmin on kehitteillä tehdä siitä mobiiliversio. Linkit polkuihin löytyvät Espoon kaupungin ja yhdistyksemme sivuilta sekä www.kotikaupunkipolut.fiosoitteesta.

8.2. Käsityökerho

Yhdistyksemme aloitteesta on perustettu käsityökerho, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Kokoontumiskerroilla on ollut 6-8 henkeä paikalla ja käsitöiden lisäksi on nautittu seurasta ja keskusteltu.

8.3. Osallistuminen muiden yhteisöjen toimintaan

Yhdistys on jäsenenä Espoon Kaupunginosayhdistysten Keskusliitossa (EKYL), Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestössä (EOK) ja Pro Espoonjoki -yhdistyksessä.

Ann-Christin Lintula on Espoon kaupunginosayhdistysten Keskusliiton (EKYL) hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja. Nena Stenius toimii Pro Espoonjoki r.y:n hallituksen varajäsenenä.

Johtokunnan jäsenet ovat osallistuneet m.m. seuraaviin info- ja keskustelutilaisuuksiin:

  • Vanha-Espoon asukasfoorumin keskustelutilaisuus 6.2. Espoon valtuustotalolla.
  • Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän puheenjohtajatilaisuus pidettiin 14.3. valtuustotalon kahviossa.
  • EOK:n omakotipäivä pidettiin16.10. Raportointivelvollisuus kaikista rakennusluvan alaisista töistä sekä Energiatodistuksen nykytila: viestintäpäällikkö Olli-Pekka Laine, Omakotiliitto
  • Omakotitalojen paloturvallisuus. Raimo Savilampi Espoon VPK
  • Pohjois-Espoon yleiskaavan asukasilta oli valtuustotalolla 28.10.