Toimintakertomus 2009

1. Yleistä

Toimintavuosi 2009 noudatti tehtyä toimintasuunnitelmaa, johon sisältyi sääntömääräiset vuosikokoukset, kotisivujen ylläpito ja lehden julkaisu kaksi kertaa vuodessa. Edunvalvontaan, eli kaavoitustilanteen ja alueemme kehittämisen seurantaan osallistuimme melko vilkkaasti. Lommilan kehittäminen oli koko vuoden aikana esillä. Samoin uutena asiana oli Espoo-Lohja-Salo –radan suunnitelma ja Länsimetron rakentaminen. Kauppakeskus Entresse on viettänyt 1-vuotissynttäreitään ja Entressen kirjasto avattiin 1.4. Tutustuimme uuteen, hienoon kirjastoon pitämällä siellä vuosikokous.

Perinteeksi tullut toimintamme, kuten siivoustalkoot, äitienpäivälounas ja tonttupolku keräsivät kaikki hyvin osallistujia ja saimme myönteistä palautetta. Uutena tapahtumana järjestimme kirpputorin syyskuussa, joka sekin otettiin hyvin vastaan. Sade kuitenkin yllätti meidät iltapäivästä, jonka takia kirpputorin anti sekä myyjille että ostajille jäi melko pieneksi.

Kaupunki päätti lakkauttaa alueneuvottelukunnat, jossa meilläkin on ollut oma edustajamme. Tilalle tulivat asukasfoorumit seitsemälle suuralueelle. Asukasfoorumien järjestämisestä vastaavat kullekin suuralueelle valitut valmisteluryhmät, joiden jäsenet koostuvat oman alueen asukkaista. Valmisteluryhmiin sai ilmoittautua kesän aikana ja niiden toiminta alkoi syksyllä. Koska valmisteluryhmä koostuu asukkaista, yhdistyksellämme ei ole siinä edustajaa.

2. Jäsenten lukumäärä ja jäsenmaksu

Yhdistyksemme jäsenmäärä on viime vuosina pysynyt melko vakiona, mutta tänä vuonna jäsenmäärä oli ilahduttavasti kasvanut. Jäsenmaksu pysyi ennallaan siten että perheen 1. jäseneltä jäsenmaksu on 12 euroa ja samaan perheeseen/ruokakuntaan kuuluvalta lisäjäseneltä 2 euroa jäseneltä. Jäsenmaksuja kertyi vuoden aikana yhteensä 1 844 euroa (v. 2008 1 632 €, v. 2007 1 684 € ).

Kaupunki kiristi avustusperiaatteitaan. Aikaisempina vuosina olimme saaneet avustusta sekä toimintaan, että projektiavustusta lehden julkaisemiseen. Nyt heidän päätöksensä oli, ettemme voisi saada projektiavustusta kun saamme toiminta-avustusta. Tästä teimme huomautuksen, että päätös poikkeaa oleellisesti aikaisemmista vuosista.

Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (EOK) kautta olemme saaneet jäsenkortin jaettavaksi jäsenistölle. Uusi, vuoden voimassa oleva kortti, jaettiin alkukesästä jäsenmaksunsa maksaneille.

3. Johtokunta ja muut toimielimet

Johtokunnan kokoonpano ja tehtäväjako oli seuraavanlainen:

Ann-Christin Lintula puheenjohtaja, EKYL:n hallitus
Eeva Vainio varapuheenjohtaja, kaava-asiat, Kanta-Espoon alueneuvottelukunta, siivoustalkooasiat
Mirja Rasa sihteeri, yhdistyksen lehti
Veli-Matti Airaksinen rahastonhoitaja
Timo Laaksonen ympäristöasiat, siivoustalkooasiat, jakeluvastaava
Virpi Palmgren luontoasiat, Pro Espoonjoki-asiat
Yrsa Ramstedt perinne ja lehden päätoimittaja
Pia Serjala lasten ja nuorten asiat
Jan-Olof Stengård katu-, viheralue- ja puistoasiat, Espoon keskuksen kehittäminen

Johtokunta pyrkii kokoontumaan kerran kuukaudessa kesäkautta lukuun ottamatta.

3.1. Alueyhdyshenkilöt

Alueyhdyshenkilöt antoivat jälleen tärkeän panoksensa yhdistyksen lehden ja muiden tiedotteiden jakelussa Timo Laaksosen johdolla.

3.2. Tilintarkastajat

Tilintarkastajina toimivat Tuula Vanhanen ja Seppo Helenius sekä varatilintarkastajina Eeva ja Jukka Oja-Lipasti.

4. Varsinainen toiminta

4.1. Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin 22.4.2009 Entressen uudessa kirjastossa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksen aluksi aluekirjastonjohtaja Sunniva Drake kertoi meille uudesta Entressen kirjastosta ja teim­me opastetun kierroksen. Espoon keskuksen kehittämisprojektin vetäjä Torsti Hokkanen antoi tilannekatsauksen alueemme kehittämissuunnitelmiin.

4.2. Äitienpäivälounas

Johtokunta järjesti nyt viidennen kerran äitienpäivälounaan sunnuntaina 10.5.2009 klo 14.00 kauniilla Lagstadin kotiseututalolla. Maittavan lounaan ja kauniin miljöön lisäksi nautittiin Timo-Juhani Kyllösen perheen musiikkiesityksistä.

4.3. Siivoustalkoot

Siivoustalkoot järjestettiin 6.5.2009. Romu Keinäsen metalliromulava oli taas paikalla samoin Kierrätyskeskuksen auto. Talkookahvit nautittiin Norrmanien pihalla Penkkikujalla. Mitään sekajätelavaa emme voineet enää hankkia, koska Espoon kaupunki on muuttanut talkooperusteita. Roskien poiskuljettamisesta vastasi tänä vuonna, kuten viimekin vuonna kaupunki eikä se vieläkään toiminut moitetta. Yhdessä kohteessa säkkejä oli jäänyt jopa äitienpäiväviikonlopun yli. Uudesta talkootavasta alueyhdistykset ovat sen verran harmissaan, että asia oli jopa esillä syyskuussa pidetyllä aamukahvitilaisuudessa kaupunginjohtaja Marketta Kokkosen luona.

4.4. Kirpputori

Jonkun aikaa jo suunnittelussa ollut ja eräiden jäsenten toivomuksestä järjestimme koeluontoisesti kirpputorin Laudetiellä 6.9. Kirpputorilla oli runsaasti myyjiä, ostajia oli turhan vähän. Kiinnostus oli hyvä, mutta klo 17 aikaan alkanut toinen sadekuuro sai myyjätkin lähtemään pois. Palautekeskustelun myötä todettiin, että kevät voisi olla parempi aika kirpputorin pitämiselle ja paikka sellainen, jossa on satunnaisia ohikulkijoita.

4.5. Syyskokous

Syyskokous pidettiin 18.11.2009 Lagstadin koululla. Kokouksessa valittiin johtokunta sekä käytiin läpi vuoden 2010 toimintasuunnitelma. Kokouksen teemana oli Espoon kouluasiat. Vieraiksemme olimme saaneet Espoon kaupungin suomenkielisen opetusyksikön kehittämispäällikkö Juha Nurmen sekä KoKoEspoo ry:stä puheenjohtaja Outi Suortin ja varapuheenjohtaja Tuulamaria Aholan.

4.6. Tonttupolku Furubackassa

Tämän vuoden tonttupolku 20.12., oli järjestyksessään jo neljäs. Talojen porteilla ja kadunvarsilla oli runsaasti lyhtyjä ja koristeita. Tapahtuma sai jälleen erinomaisen vastaanoton ja kävijöitä oli kahden tunnin aikana noin 250. Yhdistys tarjosi glögiä ja pipareita ja joulupukilla oli namupussi. Jouluinen piparipuu oli myös taas rakennettu. Joulupuodissa oli myytävänä käsitöitä ja leivonnaisia. Uutena tapahtumana oli tänä vuonna nukketeatteri ”Kun kissa tahtoo leijonaksi”. Näytöksiä oli kaksi ja yleisöä yhteensä noin 70 henkilöä. Espoon Lucia Lotta Sandholm Lucia-neitoineen esiintyivät Oja-Lipastien pihalla. Kiuaskuja 6:n kohdalla raikui orkesterimusiikki. Tänä vuonna oli maassa jo lunta ja lisää tuli iltapäivästä niin, että lumituisku sai Lucia-neidot naureskelemaan kesken laulun.

5. Edunvalvonta

Toimintavuonna on seurattu lähiseudun kaavoitus- ja rakentamisasioita edellisvuosien tapaan seuraamalla tiedotusvälineitä ja kaupungin lautakuntien yms. esityslistoja ja pöytäkirjoja, osallistumalla erilaisiin tiedotustilaisuuksiin, kyselemällä virkamiehiltä kiinnostavista hankkeista ja antamalla tarpeen vaatiessa lausuntoja.

Kiltakallio I:n kaavamuutokseen otimme kantaa valmisteluvaiheessa korostaen paikan ja erityisesti korkean Kiltakallion maisemallista arvoa, jota ei saa tuhota liian korkeilla rakennuksilla. Muistutimme myös vanhojen säilytettävien sairaalarakennusten vaativan erityistä huomiota ympäristöltään.

Lommilan suunnitelmista pidettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus, johon osallistui useita johtokunnan jäseniä. Jätimme lautakunnalle lausuntomme, jossa totesimme, ettei suunnitelmilla ole mitään yhteistä kaupungin ilmastostrategian kanssa. Pidimme koko ideaa vanhentuneena ’peltomarkettina’, joka on eristyneenä varsinaisesta keskustasta. Osallistuimme myös Keskuspuisto II:n luonnon- ja maisemahoitosuunnitelmia koskevaan asukastilaisuuteen. Rata-asioihin on tutustuttu sekä kaupunkiradan että Espoo-Salo radan suunnitelmien myötä. Samalla on tullut esiin ongelmat, joita tälläiset pitkän tähtäimen suunnitelmat aiheuttavat tontin omistajille. He eivät voi kuin odottaa mitä tapahtuu meneekö rata päältä vai ei. Samanlainen tilanne on mikäli kaavoitus seisoo eikä voi myydä tai korjata taloaan. Olemme keskustelleet asiasta alueemme kaavoittajan kanssa.

6. Tiedotustoiminta

6.1. Yhdistyksen kotisivut

Yhdistyksemme kotisivut avattiin 8.3.2004 ja samalla otettiin sähköpostiosoite käyttöön. Kotisivut löytyvät osoitteesta www.kepky.fi ja sähköpostiosoite on info@kepky.fi. Sivujen sisällöstä vastaa johtokunta ja sivujen web-masterina toimii Markus Lintula. Kotisivuilla on myös oma ruotsinkielinen osio. Kotisivuilla julkaistaan jäsenistölle tarpeellista materiaalia, kuten ajankohtaiset asiat, kokousaikataulu, ajankohtaiset kaavoitustilanteet alueellamme sekä tietenkin yhdistyksen toiminnasta ja johtokunnan kokoonpanosta kertovat osiot. Monet kaavoitustilanteesta kertovat osat on linkitetty kaupungin Avoin-Espoo –sivustolle. Kotisivut pyritään pitämään jatkuvasti ajan tasalla. Kotisivuilla on vuodessa tilastojen mukaan ollut noin 6 500 kävijää. Kuukausittain sivuilla oli keskimäärin runsaat 540 kävijää.

6.2. Jäsenlehti

Jäsenlehtemme ”Sitä kuusta kuuleminen…” ilmestyi toukokuussa ja joulukuussa, tänä vuonna jo 13. vuosikerta. Toukokuun lehti sisälsi uuden Entresse-kirjaston esittelyn kuvien kera, artikkelin pääkaupunkiseudun 4V-hankkeesta, artikkelin asukasfoorumeista, katsauksen alueen kehityssuunnitelmista ja kaavoitusmuutoksista sekä pari mukavaa luontoon liittyvää kirjoitusta. Lehdessä oli myös artikkeli Pro Cultura Esbo –palkinnon saaneesta Nena Steniuksesta, artikkeli Galleria Espoonsillasta sekä 1970-luvun kevyestä musiikista.

Joulukuussa ilmestynyt lehti sisälsi taas vuorostaan mm. tervehdyksen suomen- ja ruotsinkielisestä seurakunnasta, artikkelin pihasuunnittelusta, ilmastoteoista, lokeista, vapaapalokuntatoiminnasta, kuulumisia kauppakeskus Entressestä, ajankohtaiskatsauksen, artikkelin Espoo-Salo –oikoradasta ja Länsimetrosta sekä luontoaiheisiä juttuja.

Jäsenlehden taitosta vastasivat ammattimaisin ottein Mirja ja Jukka Rasa. Lehteen kaipaisimme enemmän kirjoituksia tai ainakin aloitteita juttuaiheista jäsenistöltä.

6.3 Muu tiedotustoiminta

Kokouskutsujen yhteydessä jaettiin tietoa ajankohtaisista asioista. Sähköpostijakeluna tiedotamme halukkaille yhdistyksen toiminta-alueella olevista ajankohtaisista hankkeista, kantaa otettavista asioista tai alueella havaituista häiriöistä.

7. Vuokraustoiminta

Yhdistys on hankkinut 50 hengelle astioita ja ruokailuvälineitä, joita yhdistyksen jäsen voi vuokrata 20 euron kertamaksua vastaan perhe- ja juhlatapahtumiin.

8. Muu toiminta

8.1. Osallistuminen muiden yhteisöjen toimintaan

Ann-Christin Lintula on Espoon kaupunginosayhdistysten Keskusliiton (EKYL) hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja. Katriina Heinämäki kuului Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (EOK) hallitukseen vuosikokoukseen asti, jonka jälkeen meillä ei ole ollut edustajaa EOK:ssa.