Toimintakertomus 2002

1. Yleistä

Yhdistyksen toiminta jatkui edellisten vuosien tapaan jakautuen perinteen keruun ja edunvalvonnan kesken. Jäsenlehtemme ”Sitä kuusta kuuleminen..” ilmestyi nyt jo seitsemättä vuotta. Perinteen keruuta on myös jatkettu mahdollisuuksien mukaan ja valmiit perinneartikkelit on julkaistu jäsenlehdessämme. Luonteenomaista vuodelle 2002 on ollut lukuiset erilaiset projektit ja hankkeet, joiden seuraaminen on vaatinut aikaa ja valppautta. Kaavoitusasioissa kantaa on otettu mm. Etelä-Espoon yleiskaavasuunnitelmiin ja Keskuspuisto II:n yleiskaavaehdotukseen teimme muistutuksen.

Pihakilpailun kanssa päätettiin pitää taukoa. Kotiympäristöömme rakennetaan jatkuvasti uusia taloja, joiden pihat ovat vielä keskeneräisiä, eivätkä näin ollen kilpailukunnossa. Pihakilpailua on myös monen alueen osalta käyty jo toistamiseen ja johtokunta on päättänyt, ettei samaa pihaa haluta palkita toistamiseen. Uusia palkitsemisen kohteita olisi syytä miettiä, kuten kaunein postilaatikko, järkevin jätekatos jne.

Jäsenten lukumäärä ja jäsenmaksu Yhdistyksemme jäsenmäärä pysyi vuoden aikana suunnilleen ennallaan. Vuoden lopussa jäseniä oli 252 henkilöä. Jäsenmaksu oli perheen 1. jäseneltä 10 euroa mk ja samaan perheeseen/ruokakuntaan kuuluvalta 2 euroa jäseneltä. Jäsenmaksuja kertyi vuoden aikana yhteensä 1670 €.

2. Johtokunta ja muut toimielimet

Ann-Christin Lintula puheenjohtaja, Nimismiehenpuistoprojekti
Eeva Vainio varapuheenjohtaja, kaava-asiat, Kanta-Espoon alueneuvottelukunta
Katriina Heinämäki sihteeri, EOK:n johtokunta, lakiasiat
Veli-Matti Airaksinen rahastonhoitaja
Timo Laaksonen ympäristöasiat, jakeluvastaava
Vesa Marjanen edustaja Kanta-Espoon alueneuvottelukunnassa
Virpi Palmgren luontoasiat, lapset ja nuoret, edustaja Pro Espoonjoki ry:ssä
Pia Serjala lapset ja nuoret
Jan-Olof Stengård Espoon keskuksen kehittämisprojektin neuvottelukunta

Johtokunta kokoontui 9 kertaa. Lisäksi oli pienemmällä kokoonpanolla tapaamisia eri projektien puitteissa.

Alueyhdyshenkilöt

Alueyhdyshenkilöt antoivat jälleen tärkeän panoksensa yhdistyksen lehden ja muiden tiedotteiden jakelussa Timo Laaksosen johdolla. He ovat myös jakaneet EOK:n julkaiseman Espoon Omakoti -lehden. Aluejakajien keskuuteen kaivataan uusia jakajia. Muuralaan Koulumestarinmäkeen saatiin uusi jakaja, Marja-Lena Pettersson.

Tilintarkastajat

Tilintarkastajina toimi Tuula Vanhanen ja Seppo Helenius.

3. Varsinainen toiminta

3.1. Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin 16.4.2002 Monitaidekeskuksessa (Espoon vanha asemarakennus). Sääntömääräisten kokousasioiden jälkeen meille oli saapunut vieraaksemme suunnitteluhortonomi Annikki Oikkonen Puutarhaliitosta. Hän kertoi meille puutarhan perennoista, istuttamisesta, kasvuolosuhteista sekä eri lajikkeista.

3.2. Siivoustalkoot

Siivoustalkoot järjestettiin 7.5.2002. Talkookahvit nautittiin Oja-Lipastien pihalla tutustuen samalla heidän palkittuun japanilaisvaikutteiseen pihaansa. Talkoisiin vuokrattiin nyt jo toistamiseen siirtolava, joka myös tänä vuonna täyttyi ripeään tahtiin. Uutena keräyspaikkana oli Saarniraivio, josta kertyi ’kunnioitettava’ määrä roskaa.

3.3. Retket

Linturetki järjestettiin 28.5.2002 kirkon ympäristössä. Linturetken vetäjänä oli jo totuttuun tapaan Jörgen Palmgren.

3.4. Syyskokous ja pikkujoulut

Syyskokous pidettiin Monitaidekeskuksessa (Espoon vanha asemarakennus) 23.11.2002 jo hyvin talvisissa olosuhteissa. Paikalla oli noin 40 yhdistyksemme jäsentä. Kokouksessa valittiin johtokunta sekä käytiin läpi vuoden 2003 toimintasuunnitelma. Seuraavan vuoden toimintaan tulee suuresti vaikuttamaan yhdistyksemme 40-vuotisjuhla. Jäsenistössä heräsi myös kysymys uusien jäsenten aktivoimiseksi. Johtokunta pystyi toteamaan, että jäsenistö kasvaa ja pienenee aina sen mukaan miten päivänpolttavia hankkeita alueellamme on, kuitenkaan ei pidä unohtaa mainonnan merkitystä.

Oittaan alue ei ole kuulunut mihinkään ”omakoti – pienkiinteistöyhdistykseen” ja Röylä-Bodomin omakotiyhdistys on ollut kiinnostunut ottamaan Oittaan mukaan toimialueeseensa. Tässä vaiheessa on tullut esille kysymys mihin Bembölen Tollinmäki kuuluu. Tollinmäki on kuulunut meidän yhdistyksemme alueeseen ja paikalla olleet nykyiset jäsenet olivat sitä mieltä, ettei ole tarvetta muutoksiin. Jokainen voi sen lisäksi kuulua mihin tahansa yhdistykseen alueesta riippumatta. Johtokunta oli vielä yhteydessä Röylä-Bodomin omakotiyhdistyksen puheenjohtajaan.

Kokouksen päätteeksi nautimme Tepan ja Ekin valmistamia herkkuja, pidettiin arpajaiset, tanssittiin elävän musiikin tahdissa sekä ihailimme nuoren taikuri Janne Siltasen hyvin suunniteltua esitystä.

3.6. Edunvalvonta

Kaava-asiat
Keskuspuisto II osayleiskaava

Jätimme kaavaehdotukseen muistutuksen, jossa ehdotimme hautausmaa-alueen merkinnän muuttamista ohjeelliseksi ja korostimme alueen käytön uudelleenharkinnan tarpeellisuutta, kun asian tulee ajankohtaiseksi ehkä vasta n. 20 vuoden kuluttua.

Etelä-Espoon yleiskaava

Alustavista suunnitelmista ja eri vaihtoehdoista pidettiin keväällä eri puolella kaupunkia tiedotustilaisuuksia ja toivottiin palautetta. Vaikka varsinainen suunnittelualue ei koskekaan suoranaisesti meitä, johtokunta päätti ottaa yleisellä tasolla kantaa asiaan. Ehdotetuista rakennemalleista kannatimme A-vaihtoehtoa sillä varauksella, ettei rantaradan ympäristön kehittäminen saa merkitä ainoastaan raskasta asuinrakentamista. Viheralueissa korostimme yhtenäisten reittien tärkeyttä. Liikenteessä pidimme tärkeimpänä kehittämiskohteena rantarataa. Metroa pidimme kalliina ja jäykkänä. Asuinrakentamisessa näkemyksemme oli rakentamisen tiiviyden suhde palveluihin. Lisäksi vaadimme asumistoivetutkimuksen tuloksien kunnioittamista.

Lommilan alueen suunnitelmat

Maanomistaja (Veho) esitteli suunnitelmiaan alueen kaavoittamiseksi liike- ja toimistotilaksi, mukaan lukien suuri kauppakeskus supermarketteineen. Johtokunta seurasi asian kehittymistä, mutta supermarkettiin suhtauduttiin monella taholla epäillen eikä asia ole edennyt ainakaan julkisesti sen pidemmälle, eikä varsinaiselle kannanotolle ole ollut aihetta.

Kaupunginkallio IA:n asemakaavamuutos

Uusi versio on ollut valmisteltavana kaupunkisuunnittelukeskuksessa eikä sitä ole vielä julkisesti esitelty.

Muurala

Koulumestarin koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma on hyväksytty.

Muuta edunvalvontaa

Vuoden aikana on myös oltu yhteydessä YTV:hen ongelmajäteautojen keräysreiteistä (laihoin tuloksin) ja seurattu Espoonjokilaakson ja Espoon keskuksen ympäristön suunnittelukilpailujen tuloksia. Lisäksi on tutustuttu erilaisiin hankkeisiin esim. Kannusillanmäen kulttuuriympäristön ennallistamishankkeeseen ja Unia ja unelmia-projektiin, vaikka emme olekaan katsoneet rahkeidemme riittävän niihin osallistumiseen.

Kanta-Espoon seurakunnan aluejakosuunnitelmista on keskusteltu johtokunnassa. Suunnitelmien jatkotyöstäminen siirtyi kuitenkin seuraavalle toimintavuodelle.

Uusi terveyskeskus Samaria vihittiin käyttöön syyskuussa. (Muuralan terveyskeskuksen uusi lisärakennus).

Keski-Espoon lukio ja sen yhteyteen rakennettava uimahalli ja palloiluhalli valmistuvat syyskuussa 2003.

Seuraaviin keskustelu- ja tiedotustilaisuuksiin osallistuttiin:

  • Espoon keskuksen foorumi 24.10.2002 (Espoon keskuksen suunnittelun ja rakentamisen tilannekatsaus)
  • Espoon keskuksen turvattomuus ja epäsiisteys

3.7. Nimismiehenpuistoprojekti

Edellisten vuosien tapaan puistotöitä jatkettiin talkootyön ja kaupungin avustuksen turvin. Kuivan kesän ja syksyn takia emme voineet tehdä istutustöitä. Pallokentälle hankittiin kivituhkaa, koivikkoa harvennettiin sekä istutettiin kevätkukkasipuleita. Pallokentälle hankittiin koripalloteline, joka toimitetaan keväällä ja pystytetään alkukesästä 2003 seuraavien talkoiden yhteydessä. Jospa vain kylältämme löytyisi vielä talkoohenkeä! Yleinen trendi ihmisten mielipiteissä on vielä se, että puistoalue on kaupungin omistuksessa, joten kaupungin tulee huolehtia puistosta.

3.8. Tiedotustoiminta

Jäsenlehti

Jäsenlehtemme ”Sitä kuusta kuuleminen…” ilmestyi toukokuussa ja joulukuussa. Joulukuun lehti oli jo 14. numero. Lehden toimittamisesta vastasi johtokunta. Lehden ammattimaisesta ulkoasusta ja taitosta ovat huolehtineet Mirja ja Jukka Rasa. Lehdissä käsiteltiin mm. seuraavia asioita: ajankohtaista kaava-asioista; kaupungin talousarvio; vuosikokouskuulumisia; Lagstadin kotiseututalo; pihakilpailun tulokset; englantilaisen näkökulma elämästä Espoossa; artikkelit: Honkapesä japanilaisessa puutarhassa; Armeijan joukot syyskuussa 1944 Espoon aseman ja Bembölen seuduilla; Misse in Memoriam; Vanhoja ja muinaisia ilmiöitä ja muistoja niistä; Hyviä ja huonoja uutisia vapailta sähkömarkkinoilta; New York – lokakuu 2002; Roskaisia juttuja sekä monta eläinaiheista juttua ja tarinaa.

Muu tiedotustoiminta

Kokouskutsujen yhteydessä jaettiin tietoa ajankohtaisista asioista.

4. Muu toiminta

Osallistuminen muiden yhteisöjen toimintaan

Yhdistyksemme edustajia Espoon kaupunginosayhdistysten Keskusliiton (EKYL) yleiskokouksissa olivat Liisa Marjamäki. Katriina Heinämäki kuuluu Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (EOK) hallitukseen. Yleiskokouksiin osallistui Katriinan lisäksi Jorma Vehmaskoski. Pro Espoonjoki ry:n yleiskokouksissa meitä edustivat Virpi Palmgren ja Arnevi Kytöniemi. Nena Stenius valittiin toukokuussa Pro Espoonjoen hallitukseen. Kanta-Espoon alueneuvottelukunnassa yhdistyksen edustajana oli Vesa Marjanen ja varajäsenenä Eeva Vainio. Espoon keskuksen kehittämisprojektin neuvottelukuntaan kuuluu Jan-Olof Stengård.

Muita tapahtumia

Katriina Heinämäki suoritti järjestyksenvalvojakurssin.

Tuoremehuaseman saanti alueelle. Terveystalo Samarian rakentamisen myötä poistui alueemme tuoremehuasema. Johtokunta kysyi Espoon kaupungilta halukkuutta perustaa uusi tuoremehuasema, mutta kaupungin kanta oli kielteinen.

Kanta-, Vanha- ja Keski-Espoo Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen nimistötutkijan kanssa keskusteltiin alueemme nimestä. Alueen tilastollinen nimi on Vanha-Espoo ja tässä vaiheessa tilastotieteilijät pitivät pintansa ja päätös oli, ettei alueen nimeä muuteta.