Toimintasuunnitelma 2018

 1. Tiedotustoiminta
  • Kotisivujen ylläpito www.kepky.fi sekä suomeksi että ruotsiksi
  • ”Sitä kuusta kuuleminen…” –lehden julkaiseminen 2 kertaa vuodessa
  • Erillisiä tiedotteita tarpeen mukaan
  • Kerätään aktiivisesti jäsenten sähköpostiosoitteita
  • Tiedottamista jäsenille sekä paperilla että sähköpostilla
 2. Kannanotot ja edunvalvonta
  • Kaavoitus- ja rakentamisasiat
  • Espoon keskuksen kehittäminen
  • Espoonjokilaakso (Pro Espoonjoki ry)
  • Kadut, puistot ja viheralueet
  • Liikenne
  • Lasten, nuorten ja iäkkäiden asiat
 3. Perinnetiedon kerääminen ja jatkotyöstäminen
  • valokuvanäyttelyaineiston hyödyntäminen ja jatkojalostaminen
   • julkaistaan jäsenlehdessä tai tarinankerrontaa
  • perinnekartoitus (perinteen keruu haastattelulla)
 4. Ympäristöasiat
  • Siivoustalkoot toukokuussa
  • Tieasiat
  • Ympäristöasiat ja jätehuolto
 5. Yhteisöllisyys
  • Tonttupolku Furubackassa joulukuussa
  • Perhetapahtuma, esim. yhteistyössä Espoon VPK:n kanssa
  • Teemailta jäsenille ajankohtaisesta asiasta
  • Tapahtuma teemalla ”tutustu naapuriisi”, esim. kirpputori
 6. Jäsenpalvelut
  • Astioiden lainaus
  • EOK:n jäsenkortti
  • Muut jäsenpalvelut esim. yhteishankinta
 7. Yhteistoiminta muiden tahojen kanssa
  • EKYL, EOK ja Esbo hembygdsförening
  • Vanha-Espoon asukasfoorumi
  • Pro Espoonjoki ry
  • lähialueen asukas- ja kotiseutuyhdistykset
 8. Yhdistyksen arkiston läpikäynti ja toimittaminen Espoon kaupunginmuseoon