Toimintasuunnitelma 2017

 1. Tiedotustoiminta
  • Kotisivujen ylläpito ja kehittäminen www.kepky.fi sekä suomeksi että ruotsiksi
  • ”Sitä kuusta kuuleminen…” –lehden julkaiseminen 2 kertaa vuodessa
  • Erillisiä tiedotteita tarpeen mukaan
  • Tiedottamista sähköpostijakelulistan välityksellä
 2. Kannanotot ja edunvalvonta
  • Kaavoitus- ja rakentamisasiat
  • Espoon keskuksen kehittäminen
  • Espoonjokilaakso (Pro Espoonjoki ry)
  • Kadut, puistot ja viheralueet
  • Liikenne
  • Lasten, nuorten ja iäkkäiden asiat
 3. Perinnetiedon kerääminen ja jatkotyöstäminen
  • Valokuvanäyttelyaineiston hyödyntäminen ja jatkojalostaminen
   • julkaistaan jäsenlehdessä tai tarinankerrontaa
  • Perinnekartoitus (perinteen keruu haastattelulla)
 4. Ympäristöasiat
  • Siivoustalkoot 3.5.2017
  • Tieasiat
  • Ympäristöasiat ja jätehuolto
 5.  Yhteisöllisyys
  • Suomen itsenäisyyden juhlavuosi, 100 vuotta, teema ”Yhdessä”
   • kotiseuturetki Söderskogiin Espoo-päivänä 26.8.2017 klo 14.00-16.00
   • Tonttupolku Furubackassa 17.12.2017
  • Perhetapahtuma, esim. yhteistyössä Espoon VPK:n kanssa
  • Teemailta jäsenille ajankohtaisesta asiasta
  • Tapahtumia teemalla ”tutustu naapuriisi”, esim. kirpputori
 6. Jäsenpalvelut
  • Astioiden lainaus
  • EOK:n jäsenkortti, oikeuttaa alennuksiin puutavaraliikkeisiin ja rautakauppoihin
  • Muut jäsenpalvelut esim. yhteishankinta
 7. Yhteistoiminta muiden tahojen kanssa
  • EKYL, EOK ja Esbo hembygdsförening
  • Vanha-Espoon asukasfoorumi
  • Pro Espoonjoki ry
  • Lähialueen omakotiyhdistykset
 8. Yhdistyksen arkiston läpikäynti ja toimittaminen Espoon kaupunginmuseoon