Verksamhetsplan 2017

 1. Information
  • Upprätthållande och utveckling av föreningens hemsidor www.kepky.fi både på finska och svenska.
  • Publicering av medlemstidningen ”Lyssna till den granens sus…” två gånger i året
  • Särskilda informationsblad vid behov
  • Information via en distributionslista som e-post till medlemmar
 2. Ställningstaganden och intressebevakning
  • Planerings- och byggnadsärenden
  • Utvecklandet av Esbo centrum
  • Esbo ådal (Pro Esbo å r.f.)
  • Planering av gator, parker och naturområden
  • Trafiken
  • Barnens, ungdomarnas och åldringarnas behov
 3. Insamling och bearbetning av uppgifter om gamla traditioner
  • utnyttjande av jubileumsfotoutställningen
   • publicering i medlemstidningen eller berättarafton
  • insamling av material genom intervjuer
 4. Miljöfrågor
  • Städtalko 3.5.2017
  • Vägfrågor
  • Miljöfrågor och avfallshantering
 5.  Gemenskap
  • Finlands självständighets 100-årsjubileum, temat ”Tillsammans”
   • hembygdsutfärd till Söderskog på Esbo-dagen 26.8.2017 kl. 14.00-16.00
   • Tomtestigen i Furubacka 17.12.2017
  • Familje-evenemang t.ex. tillsammans med Esbo FBK
  • Temakväll för medlemmar
  • Evenemang med temat ”bekanta dig med grannen”, t.ex. lopptorg
 6. Medlemsförmåner
  • Kärl till fester kan hyras
  • EOK:s medlemskort som ger rabatt till bl.a. järnhandlar
  • Övriga medlemsförmåner t.ex. gemensamma anskaffningar
 7. Samarbete med andra organisationer
  • EKYL, EOK och Esbo hembygdsförening
  • Gamla-Esbos boendeforum
  • Pro Esbo å r.f.
  • Närområdenas egnahemsföreningar
 8. Arkivering av föreningens material och överlåtelse till Esbo stadsmuseum