Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelsen finns endast tillgänglig på finska.

1. Yleistä

Toimintavuosi noudatti pääosin tehtyä toimintasuunnitelmaa, johon sisältyi mm. sääntömääräinen vuosikokous, kotisivujen ylläpito ja lehden julkaisu kaksi kertaa vuodessa. Toimintasuunnitelman mukaisesti järjestettiin myös siivoustalkoot toukokuussa ja tonttupolku joulukuussa.

Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan jäsenmaksutuotoilla ja Espoon kaupungin kulttuurilautakunnan myöntämän 600 euron toiminta-avustuksen turvin. Jäsenmäärä on pysynyt melko vakiona mutta osoitti jo pientä notkahdusta. Yhdistyksen tilinpäätös osoittaa 501,60 ylijäämää.

Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry:n (EOK) lopetti toimintansa vuoden aikana ja palautti kassavarat jäsenyhdistyksille. Yhdistyksellemme maksettiin 424,00 euroa. EOK:n kautta jaettua jäsenkorttia emme jatkossa voi jakaa jäsenille.

Hallitus sai elokuussa suruviestin. Tonttupolun alullepanija ja tonttumuorina tunnettu Eeva Harju, myös Nallena tunnettu kuoli.

Hallitus työskenteli loppuvuoden vähemmällä työpanoksella kuin aikaisempina vuosina, mikä näkyi tehtävien hoitamisessa. Hallitus pyrki kuitenkin tekemään välttämättömät asiat ja onnistui siinä hyvin. Hallitustyöskentely vaatii selvästi uudistamista ja siitä päätetään ensi vuoden vuosikokouksessa kuten myös otetaan yhdistyksen mahdollinen lakkauttaminen esille.

2. Jäsenten lukumäärä ja jäsenmaksu

Yhdistyksemme jäsenmäärä on pysynyt pitkään melko vakiona. Jäsenmaksu pysyi samana niin, että se on perheen 1. jäseneltä 14 euroa ja samaan perheeseen/ruokakuntaan kuuluvalta lisäjäseneltä 2 euroa jäseneltä. Jäsenmaksuja kertyi vuoden aikana yhteensä 2 072 e, ja jäsenten lukumäärä oli 232, (vrt. v. 2018 2 249 e ja jäseniä 252 v.2017 2 084 e ja jäseniä 236. Jäsenmaksukirje meni tänä vuonna osoitteellisena jäsenille.

3. Hallitus ja muut toimielimet

Halllituksen kokoonpano ja tehtäväjako oli seuraavanlainen:

Ann-Christin Lintula puheenjohtaja, EKYL:n hallituksen varapuheenjohtaja
Eeva Vainio varapuheenjohtaja, siivoustalkooasiat, tonttupolku
Virpi Palmgren sihteeri, luontoasiat
Timo Laaksonen jakeluvastaava, ympäristöasiat
Jan-Olof Stengård jäsenrekisteri, jakeluvastaava ja sähköpostijakelu
Nena Stenius perinneasiat ja Espoonjoki-asiat (Pro Espoonjoki ry)
Hanna Sayilir jäsen

Hallitus kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Anita Lindström toimii rahastonhoitaja.

3.1. Alueyhdyshenkilöt

Jakeluvastaavina toimivat Timo Laaksonen ja Jan-Olof Stengård. Toiminta-alue on jaettu pienempiin jakelualueisiin, joissa on omat nimetyt jakajat.

3.2. Toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Mirja Rasa ja varalla Gunnar Ramstedt.

4. Varsinainen toiminta

4.1. Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin 15.4. Lagstadin kotiseututalolla. Kokouksen alkuun oli tänä vuonna pyydetty Ulla Lundqvist Ammattijärjestäjät ry:stä. Hän antoi neuvoja tavarapaljoudesta selviämiseen. Vuosikokouksen aiheena oli sääntömääräiset asiat kuten toimintakertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja puheenjohtajan valinta. Puheenjohtajana jatkoi Ann-Christin Lintula. Pia Serjala ja Tor Lydman eivät olleet enää käytettävissä hallituksen jäseninä, joten uudeksi jäseneksi valittiin Hanna Sayilir. Hallituksen muut jäsenet valittiin uudelleen.

4.2. Siivoustalkoot

Siivoustalkoilla on jo pitkä perinne, koska niitä on järjestetty melkein koko yhdistyksen olemassaoloajan. Tänä vuonna ne järjestettiin 6.5. Romu Keinäsen metalliromulava oli taas paikalla ja täyttyi kuten ennenkin ripeään tahtiin. Siivoustalkoojätettä sai tuoda neljään eri pisteeseen, joista ahkerat hallituksen jäsenet sitten hakivat pois. Tor Lydmanin peräkärryllä ne kuljetettiin yhteen keräyspaikkaan. Kaupunki vastaa roskien kuljettamisesta kaatopaikalle. Talkookahvit ja grillimakkarat nautittiin talkoolavan lähistöllä Issakaisen perheen pihalla.

4.3. Tonttupolku Furubackassa

Tämän vuoden tonttupolku sunnuntaina 15.12. oli järjestyksessään neljästoista. Espoon oma Lucia Magdalena Silin lucianeitoineen esiintyivät ja keräsi taas todella runsaasti sekä lapsia että vähän vanhempaa väestöä. Kiuaskuja 8:n pihalla Nena Stenius kertoi tonttutarinoita sekä suomeksi että ruotsiksi. Ohjelmassa oli vakiintuneet kestosuosikit joulupukki, glögitarjoilu, piparipuu, Nalletupa ja joulupuoti. Tonttupolun ohjelmiston päätti juhlallisesti Tiernapoikien esitys.

Asukkaiden pihoilla ja porteilla oli paljon lyhtyjä ja muuta jouluaiheista. Kävijöitä tapahtuman aikana oli arviolta noin 250 alueen asukasta. Tapahtuma on täysin ilmainen kävijöille. Lucia-keräykseen kertyi myös tänä vuonna mukava summa Jorvin sairaalan lapsipotilaille.

5. Edunvalvonta

Toimintavuonna on seurattu lähiseudun kaavoitus- ja rakentamisasioita edellisvuosien tapaan seuraamalla tiedotusvälineitä ja kaupungin lautakuntien yms. esityslistoja ja pöytäkirjoja, osallistumalla erilaisiin tiedotustilaisuuksiin, kyselemällä virkamiehiltä kiinnostavista hankkeista ja antamalla tarpeen vaatiessa lausuntoja.

Yhdistys on tutustunut ja tarvittaessa lausunut mielipiteensä seuraavista kaavoitusasioista:

  • Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaava
  • Jokisillan asemakaava
  • Espoonväylän suunnitelmat (Söderskogin asemakaava)
  • Espoo-Salo ratahankesuunnitelma

6. Tiedotustoiminta

6.1. Yhdistyksen kotisivut

Yhdistyksemme kotisivut löytyvät osoitteesta www.kepky.fi ja sähköpostiosoite on info@kepky.fi. Sivujen sisällöstä vastaa hallitus. Kotisivuilla on myös oma ruotsinkielinen osio. Kotisivuilla julkaistaan jäsenistölle tarpeellista materiaalia, kuten ajankohtaiset asiat, kokousaikataulu, ajankohtaiset kaavoitustilanteet alueellamme sekä tietenkin yhdistyksen toiminnasta ja hallituksen kokoonpanosta kertovat osiot. Koitamme parhaamme mukaan pitää sivuja ajan tasalla ja tuoda siihen uutta informaatiota, kun sitä on saatavilla. Kotisivuilta on myös linkitykset Espoon kaupungin uutisiin ja kaavoitussivustolle. Kolmas linkki menee Kotiseutuliiton sivustolle. Sivuilta löytyy myös linkit Espoon keskuksen kotikaupunkipoluille ja Vanha Espoon asukasfoorumin sivustolle.

Hallitus on keskustellut näkyvyydestä Facebookissa, mutta näkyvyys sosiaalisessa mediassa vaatii jatkuvaa reagointia.

6.2. Jäsenlehti

Jäsenlehtemme ”Sitä kuusta kuuleminen…” ilmestyi toukokuussa ja joulukuussa, tänä vuonna oli jo 22. vuosikerta. Lehden taittajana toimi nyt toista vuotta Seija Kotipalo, jonka ammattitaito näkyi selvästi. Päätoimittajana toimi Ann-Christin Lintula ja lehti painettiin värityönä. Hyvää jäsenpalvelua on myös se, että kirjoitamme paljon sekä suomeksi että ruotsiksi. Lehteen kaipaisimme enemmän kirjoituksia tai ainakin aloitteita juttuaiheista jäsenistöltä. Lehti on ilmestynyt kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja joulukuussa.

Toukokuun lehdessä Pro Espoonjoki ry:n puheenjohtaja Erkki Lindell kirjoitti ajankohtaiskatsauksen Keski-Espoosta ja kuvaili mm. Espoonjoen tilaa ja tulvia. Entressen tiloihin oli Espoo-päivänä avattu Helinä Rautavaaran museo, joka oli muuttanut WeeGee-tiloista Espoon keskukseen. Elämä rintamamiestalossa sai myös vielä jatko-osan. Keski-Espoon SPR:n toiminnasta oli artikkeli. Elämäni koirista oli mukava kirjoitus kuten myös cityhuuhkajasta. Kaavoituskatsaus kuuluu aina asiaan ja myös Espoonväylän uudesta linjauksesta, Söderskoginaukeasta oli kirjoitus.

Joulukuun lehdessä Espoon piispa Kaisamari Hintikka pohti mistä kotiseutu on tehty. Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtaja Sampo Suihko pohti myös kotiseudun merkitystä artikkelissaan. Kirkkojärven tulvista ja Espoonjoen tilasta ja kunnostushankkeesta oli artikkeleita. Puheenjohtaja pohti yhdistyksen tulevaisuutta ja Kaupunginkallion kaduista ja teistä oli kirjoitus. Keski-Espoo Seuran 30-vuotisjuhlista oli katsaus. Lehdessä oli myös tunnelmakuvia tonttupolusta, juttu elämäni kissoista sekä lehtopöllöstä kotipihassa sekä kaavoituskatsaus.

6.3 Muu tiedotustoiminta

Kokouskutsujen yhteydessä jaettiin tietoa ajankohtaisista asioista. Tehostimme jäsenten sähköpostiosoitteiden keräämistä ja laadimme jakelulistan sähköpostiin. Kaikille jäsenille lähetettiin sama posti sähköpostina kuin paperiversiona postilaatikkoon. Sähköpostijakeluna tiedotamme halukkaille yhdistyksen toiminta-alueella olevista ajankohtaisista hankkeista, kantaa otettavista asioista tai alueella havaituista häiriöistä.

Yhdistyksen logo piirrettiin elektroniseen muotoon.

7. Vuokraustoiminta

Yhdistyksellä on astioita ja ruokailuvälineitä noin 50 hengelle, joita jäsenet voivat vuokrata 20 euron kertamaksua vastaan perhe- ja juhlatapahtumiin.

8. Muu toiminta

8.1. Käsityökerho

Yhdistyksemme aloitteesta on perustettu käsityökerho ”Tikuttajat”, joka kokoontuu kerran kuussa osallistujien luona sopimuksen mukaan. Kokoontumiskerroilla on ollut 6-8 henkeä paikalla ja käsitöiden lisäksi on nautittu seurasta ja keskusteltu.

8.2. Osallistuminen muiden yhteisöjen toimintaan

Yhdistys on jäsenenä Espoon Kaupunginosayhdistysten Keskusliitossa (EKYL) ja Pro Espoonjoki -yhdistyksessä. Teemme myös yhteistyötä Esbo hembygdsförening rf:n kanssa, joka hallinnoi Lagstadin kotiseututaloa.

Ann-Christin Lintula on Espoon kaupunginosayhdistysten Keskusliiton (EKYL) hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja. Nena Stenius toimii Pro Espoonjoki r.y:n hallituksen varajäsenenä.

Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet m.m. seuraaviin info- ja keskustelutilaisuuksiin:

  • Ann-Christin Lintula osallistui 26.2 Suomen Kotiseutuliiton ”Kaikilla on oikeus kotiseutuun” -hankkeen esittelyyn.
  • Ann-Christin Lintula osallistui 9.5. päivä kaupunginjohtajana -tilaisuuteen, jossa lähinnä pienryhmissä mietimme asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia.
  • Ann-Christin ja Ilpo Lintula osallistuivat Suomen Kotiseutuliiton kotiseutupäiviin Tuusulassa 8.-11.8.
  • Ann-Christin Lintula kävi Espoo-päivän vastaanotolla Haltiassa 30.8. Ekylin edustajana.
  • Yhdistyksen edustajat kävivät onnittelukäynnillä Keski-Espoo Seuran täyttäessä 30 vuotta 28.9.
  • 24.10 järjestettiin valtuustotalolla yhdistysten syysfoorumi.