Bli medlem

Du kan bli medlem i föreningen genom att betala in medlemsavgiften på vårt konto FI3240554720042579 i Aktia Sparbank Abp och mottagare Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys r.y. Skriv i fältet för meddelanden tydligt namn, adress och e-postadress.

Årsavgiften är 16 euro för familjens första medlem, och för övriga medlemmar i samma familj 4 euro.