Styrelsen

Föreningens postadress:
Länsmansbacken 10, 02770 Esbo
Föreningens e-post: info@kepky.fi

Ann-Christin Lintula

Ordförande, viceordförande i EKYL

Länsmansbacken 10, 02770 Esbo

040 562 0259

annchristin.lintula(a)gmail.com

Eeva Vainio

Viceordförande, intressebevakning och planläggningsfrågor, Pro Espoonjoki

Stadsberget

045 673 5264

Merja Mäkelä

Sekreterare

Stadsberget

0400 332 513

merja.makela10(a)gmail.com

Johannes Hämeri

Kommunikation, planeringsfrågor

Stadsberget

Johanna Issakainen

Evenemang

Stadsberget

johanna.m.issakainen(a)kolumbus.fi

Ritva Koivukoski

Projekt

Stadsberget

043 824 1350

Marja-Liisa Pahalahti

Traditionsärenden, sommararbetarna

Stadsberget

Jan-Olof Stengård

Medlemsregistret, distributionsansvarig

Stadsberget

040 558 3610

jan-olof.stengard(a)kolumbus.fi

Anita Lindström, kassör , 040 592 0274, anita@figurecraft.fi