Medlemstidningen

Lyssna till den granens sus…

Föreningens medlemstidning utkom första gången i maj 1996. Tidningen utkommer två gånger per år, i maj och december. Vi försöker hålla tidningen tvåspråkig, så att svenskspråkiga artiklar publiceras då någon skriver på svenska. Tidningens namn kommer från ordspråket ”Lyssna till den granens sus vid vars rot ditt bo är fäst”.

Om du är medlem men inte får tidningen, kontakta Jan-Olof Stengård (kontaktuppgifter på sidan styrelsen)

En bra tidning uppstår inte utan fina artiklar. Vi tar gärna emot bidrag skrivna på svenska eller finska och idéer av invånarna. Både gamla och nya fotografier från vårt verksamhetsområde är välkomna. Efter skanningen returneras fotografierna. Tag kontakt med styrelsen.