Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelsen finns endast tillgänglig på finska.

1. Yleistä

Toimintavuosi 2012 noudatti tehtyä toimintasuunnitelmaa, johon sisältyi sääntömääräiset vuosikokoukset, kotisivujen ylläpito ja lehden julkaisu kaksi kertaa vuodessa. Perinteeksi muodostunut toimintamme, kuten siivoustalkoot ja tonttupolku keräsivät kaikki hyvin osallistujia ja saimme myönteistä palautetta.

Tänä vuonna jätimme pois ohjelmasta äitienpäivälounaan Lagstadin kotiseututalolla. Olimme järjestäneet lounaan jo seitsemän vuotta ja se oli juhlallinen ja suosittu tapahtuma. Se on ollut vähän raskas järjestää kun ei koskaan tiedä toteutuuko se, eli tuleeko vieraita sen verran tarpeeksi, että tilaisuus kannattaa. Tilaisuudesta on kuitenkin aina jonkun verran kiinteitä kuluja. Mikään ei kuitenkaan estä, että otamme sen takaisin suunnitelmiin.

Kevään vuosikokous pidettiin Kirkkojärven koululla. Syyskokouksen yleisosuuden piti nimistöntutkija Sami Suviranta Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskuksesta. Yhdistyksemme ydintoiminnassa (edunvalvonta ja kaavoituksen seuranta) oli vuoden aikana melko hiljaista. Otimme kantaa virastokeskuksen asemakaavan muuttamiseen. Kotikadut kuntoon -hanke, joka kaupungin toimesta alkoi melko lupaavasti vuonna 2007, on vihdoinkin Kaupunginkallion osalta edennyt. Kapeiden ja vaarallisten kokoojakatujen Pajutien, Kiuastien, Penkkikujan ja Kiulutien parannustyöt aloitettiin ja niiden on tarkoitus valmistua kesään 2013 mennessä.

Koska yhdistys täyttää 50 vuotta vuonna 2013, rupesimme syksyllä suunnittelemaan ohjelmaa. Yhdistys oli tehnyt 40-vuotishistoriikin 10 vuotta sitten, joten mielestämme aika ei ollut kypsä uudelle historiikille. Päätimme järjestää valokuvanäyttelyn ja paikaksi valittiin Galleria Espoonsilta – Galleri Esbobron. Haimme Espoon kaupungilta projektiavustusta näyttelyä varten ja siihen meille myönnettiin 500 euroa. Kulttuuriperinteen tallentamista varten haimme myös avustusta Museovirastosta.

Kaupunki on vuosi vuodelta kiristänyt avustusperiaatteitaan ja muuttanut hakuperusteita sekä hakuajankohtia. Aikaisempina vuosina olemme saaneet avustusta sekä toimintaan, että projektiavustusta lehden julkaisemiseen. Tänä vuonna saimme ainoastaan 300 euroa toimintaan.

2. Jäsenten lukumäärä ja jäsenmaksu

Yhdistyksemme jäsenmäärä on viime vuosina pysynyt melko vakiona. Jäsenmäärä heittelehtii kuitenkin aina jonkun verran, mutta tänä vuonna jäsenmaksukertymä oli taas suurempi. Tämä johtui osaltaan siitä, että jäsenmaksua korotettiin 2 eurolla, siten että perheen 1. jäseneltä jäsenmaksu on 14 euroa ja samaan perheeseen/ruokakuntaan kuuluvalta lisäjäseneltä 2 euroa jäseneltä. Jäsenmaksuja kertyi vuoden aikana yhteensä 2 138 euroa ja jäseniä oli 226 (v. 2011 1 702 €, v. 2010 1 650 €, v. 2009 1 844 € ).

Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (EOK) kautta olemme saaneet jäsenkortin jaettavaksi jäsenistölle. Jäsenkortti on voimassa vuosina 2011-2013.

3. Johtokunta ja muut toimielimet

Ann-Christin Lintula puheenjohtaja, EKYL:n hallitus
Eeva Vainio varapuheenjohtaja, siivoustalkooasiat, tonttupolku
Virpi Palmgren sihteeri, luontoasiat, Pro Espoonjoki-asiat
Mirja Rasa rahastonhoitaja, yhdistyksen lehti
Veli-Matti Airaksinen edunvalvonta, kaava-asiat
Timo Laaksonen ympäristöasiat, siivoustalkooasiat, jakeluvastaava
Yrsa Ramstedt perinne ja lehden päätoimittaja
Pia Serjala lasten ja nuorten asiat
Jan-Olof Stengård katu-, viheralue- ja puistoasiat

Johtokunta pyrkii kokoontumaan kerran kuukaudessa kesäkautta lukuun ottamatta.

3.1. Alueyhdyshenkilöt

Alueyhdyshenkilöt antoivat jälleen tärkeän panoksensa yhdistyksen lehden ja muiden tiedotteiden jakelussa Timo Laaksosen johdolla.

3.2. Toiminnantarkastajat

Uuden yhdistyslain myötä (voimaan 1.9.2010) pienten yhdistysten tilintarkastusvelvollisuus on poistunut. Sen sijaan yhdistyksissä valitaan toiminnantarkastajia. Toiminnantarkastajina ovat toimineet Eeva Oja-Lipasti ja Jukka Oja-Lipasti

4. Varsinainen toiminta

4.1. Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin 16.4. Kirkkojärven koululla. Kokous aloitettiin kiertokäynnillä uudessa upeassa koulussa rehtorin opastuksella. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, kuten tilinpäätös ja toimintakertomus.

4.2. Siivoustalkoot ja kirpputori

Siivoustalkoot järjestettiin 8.5. Romu Keinäsen metalliromulava oli taas paikalla ja täyttyi kuten ennenkin ääriään myöten. Siivoustalkoojätettä sai tuoda kuuteen eri pisteeseen, joista ahkerat johtokunnan jäsenet sitten hakivat pois yhteen keräyspaikkaan. Kaupungilta saa roskasäkkejä ja roskapihtejä lainaksi ja he vastaavat myös roskien kuljettamisesta kaatopaikalle. Aikaisemman avustuskäytännön mukaan, kun saimme rahallista tukea, pystyimme hankkimaan sekajätelavan, joka oli asukkaille todella tarpeellinen ja mieluinen. Talkookahvit nautittiin Kiuastie 6:n pihalla. Ihan mukavasti kerääntyi talkoolaisia kahveille, jossa myös tarjottiin makkaraa.

Syksyllä 2009 järjestimme ensimmäisen kerran kirpputorin, jolloin varsinkin myyjät pitivät kevättä parempana ajankohtana ja tämän takia kirpputori yhdistettiin siivoustalkoisiin myös tänä vuonna. Kirpputori sekä leivonnaisten myynti järjestettiin Honkaportin varrelle.

4.3. Kesäretki ruusutarhaan Kirkkonummelle

Kotiseuturetkemme suuntautui tänä vuonna Kirkkonummelle 3.8. ihanaan Björkelund nimiseen yksityispuutarhaan. Isäntäväki Inger ja Bo-Eric Kullberg esitteli puutarhaansa, jossa oli runsaasti ruusuja, kärhöjä, perennoja sekä hyötypuutarha. Retkellä oli 25 osallistujaa.

4.4. Syyskokous

Syyskokous pidettiin 21.11. Lagstadin kotiseututalolla. Vieraaksemme olimme saaneet nimistöntutkija Sami Suvirannan Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksesta, joka kertoi paikannimien takana olevasta historiasta. Kokouksessa valittiin johtokunta sekä käytiin läpi vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Erovuorossa olevan Yrsa Ramstedtin tilalle valittiin johtokuntaan Nena Stenius. Yhdistys kiittää Yrsaa hienosta työstä yhdistyksemme hyväksi.

4.5. Tonttupolku Furubackassa

Tämän vuoden tonttupolku 16.12., oli järjestyksessään jo seitsemäs. Espoon oma Lucia Ida Rekonen lucianeitoineen lauloivat tapahtuman aluksi. Berninkoirat olivat myös tänä vuonna mukana ja niitä sai halata ja rohkeimmat lapset saivat valita kärrykyydin. Ohjelmassa oli näiden lisäksi joulupukki, glögitarjoilua, joulupuoti ja nukketeatteriesitys. Kävijöitä tapahtuman aikana oli arviolta noin 200-250 alueen asukasta.

5. Yhdistyksen juhlavuosi 2013

Koska yhdistys täyttää 50 vuotta vuonna 2013, rupesimme syksyllä suunnittelemaan ohjelmaa. Yhdistys oli tehnyt 40-vuotishistoriikin 10 vuotta sitten, joten mielestämme aika ei ollut kypsä uudelle historiikille. Päätimme järjestää valokuvanäyttelyn ja paikaksi valittiin Galleria Espoonsilta – Galleri Esbobron ja ajankohdaksi valittiin elokuun ja syyskuun vaihde, jotta näyttely nivoutuu kätevästi Espoo-päivän yhteyteen.

Suunnittelemaan valokuvanäyttelyä perustettiin työryhmä, johon kuuluu Mirja Rasa, Virpi Palmgren, Timo Laaksonen ja Ann-Christin Lintula. Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran lokakuussa ja kävi Espoon kaupunginmuseossa tutustumassa vanhoihin valokuviin. Ilmavalokuvia tilattiin Tage Strandströmiltä. Gunnar Ramstedt luovutti käyttöömme yhteensä 48 valokuvaa.

6. Edunvalvonta

Toimintavuonna on seurattu lähiseudun kaavoitus- ja rakentamisasioita edellisvuosien tapaan seuraamalla tiedotusvälineitä ja kaupungin lautakuntien yms. esityslistoja ja pöytäkirjoja, osallistumalla erilaisiin tiedotustilaisuuksiin, kyselemällä virkamiehiltä kiinnostavista hankkeista ja antamalla tarpeen vaatiessa lausuntoja.

Jätimme lausunnon 11.9. virastokeskuksen, eli Espoon keskus II asemakaavan muuttamisesta. Olemme seuranneet Kaupunginkallion katujen rakennustöitä ja Lugnetin alueen tie- ja puistosuunnitelmia. Olemme myös tiedustelleet ns. Lugnetin vanhainkodin käyttötarkoituksen muutosta. Vanha vanhainkoti on toiminut rakennustyömiesten asuntolana ja aiheuttanut jonkun verran häiriöitä naapureille. Kaupunginkallion metsänhakkuut, metsänhoitosuunnitelmat ja maisematyölupahakemus ovat myös pitäneet meitä valppaina.

7. Tiedotustoiminta

7.1. Yhdistyksen kotisivut

Yhdistyksemme kotisivut avattiin 8.3.2004 ja samalla otettiin sähköpostiosoite käyttöön. Kotisivut löytyvät osoitteesta www.kepky.fi ja sähköpostiosoite on info@kepky.fi. Sivujen sisällöstä vastaa johtokunta ja sivujen web-masterina toimii Markus Lintula. Kotisivuilla on myös oma ruotsinkielinen osio. Kotisivuilla julkaistaan jäsenistölle tarpeellista materiaalia, kuten ajankohtaiset asiat, kokousaikataulu, ajankohtaiset kaavoitustilanteet alueellamme sekä tietenkin yhdistyksen toiminnasta ja johtokunnan kokoonpanosta kertovat osiot. Monet kaavoitustilanteesta kertovat osat on linkitetty kaupungin Avoin-Espoo –sivustolle. Kotisivut pyritään pitämään ajan tasalla. Kotisivuilla on vuodessa tilastojen mukaan ollut noin 6 200 kävijää. Kuukausittain sivuilla oli keskimäärin 520 kävijää.

7.2. Jäsenlehti

Jäsenlehtemme ”Sitä kuusta kuuleminen…” ilmestyi toukokuussa ja joulukuussa, tänä vuonna oli jo 16. vuosikerta.

Toukokuun lehden kansikuvana oli tulviva Espooonjoki. Lehdessä oli tervehdys EKYL:stä, ajankohtaisia asioita kaavoitusrintamalta, monen eri henkilön suhdetta Espoon kansallispukuun ja kansantansseihin, Espoonjoen vesistöstä sekä Espoon keskuksen lähipoliisit Sami Söder ja Hannu Väänänen esittäytyivät. Lehti sisälsi myös monta kivaa ja koskettavaa eläin- ja luontoasiaa.

Joulukuussa ilmestynyt lehti sisälsi taas vuorostaan ajankohtaiskatsauksen kaavoitus- ja katuasioista ja Fortumin kirjoituksen energiansäästötoimista. Lehti sisälsi myös seuraavat kiinnostavat artikkelit: Rautatie Espoossa 110 vuotta, Mellersta Esbo Ungdomsförening/Fallåker UF sekä kesäretkestämme ruusutarhaan, kirjoituksen pientaloasukkaan näkökulmasta, artikkelin kaukojäsenestämme Hongkongista sekä muita mielenkiintoisia artikkeleita.

Jäsenlehden taitosta vastasivat ammattimaisin ottein Mirja ja Jukka Rasa. Hyvää jäsenpalvelua on myös se, että kirjoitamme paljon sekä suomeksi että ruotsiksi. Lehteen kaipaisimme enemmän kirjoituksia tai ainakin aloitteita juttuaiheista jäsenistöltä.

7.3 Muu tiedotustoiminta

Kokouskutsujen yhteydessä jaettiin tietoa ajankohtaisista asioista. Sähköpostijakeluna tiedotamme halukkaille yhdistyksen toiminta-alueella olevista ajankohtaisista hankkeista, kantaa otettavista asioista tai alueella havaituista häiriöistä.

8. Vuokraustoiminta

Yhdistyksellä on astioita ja ruokailuvälineitä noin 50 hengelle, joita jäsenet voivat vuokrata 20 euron kertamaksua vastaan perhe- ja juhlatapahtumiin.

9. Muu toiminta

9.1. Osallistuminen muiden yhteisöjen toimintaan

Yhdistys on jäsenenä Espoon Kaupunginosayhdistysten Keskusliitossa (EKYL), Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestössä (EOK) ja Pro Espoonjoki -yhdistyksessä.

Ann-Christin Lintula on Espoon kaupunginosayhdistysten Keskusliiton (EKYL) hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja. Uusi kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä järjesti myös aamukahvitilaisuuden asukasyhdistysten puheenjohtajille. Ann-Christin Lintula kävi onnittelemassa kotiseutuneuvos Benita Åkerlundia hänen täyttäessään 80 vuotta. Hän on Esbo Hembygdsförening –yhdistyksen puheenjohtaja. Johtokunnan jäsenet ovat parhaansa mukaan osallistuneet info- ja keskustelutilaisuuksiin vuoden aikana.