Styrelsen

Föreningens postadress:
Länsmansbacken 10, 02770 Esbo
Föreningens e-post: info@kepky.fi

Ann-Christin Lintula

Ordförande, viceordförande i EKYL

Länsmansbacken 10, 02770 Esbo

040 562 0259

aim.lintula@kolumbus.fi

Eeva Vainio

Viceordförande, städtalko, tomtestigen

Basturösgränden 4, 02770 Esbo

045 673 5264

eevainio@saunalahti.fi

Virpi Palmgren

Sekreterare, miljöfrågor

Kargränden 1, 02770 Esbo

0400 524366

vvpalmgren@gmail.com

Timo Laaksonen

Styrelsemedlem

Skopgränden 4 A, 02770 Esbo

0400 148 815

kippokuja4a@hotmail.com

Hanna Sayilir

Styrelsemedlem

Gillesbergsbranten 7, 02770 Esbo

045 125 8121

hanna.sayilir@gmail.com

Jan-Olof Stengård

Styrelsemedlem, medlemsregistret och vägärenden

Maltstigen 4, 02770 Esbo

040 558 3610

jan-olof.stengard@kolumbus.fi

Nena Stenius

Insamling av minnen och traditioner, Esbo å

Västra Åvägen 21, 02770 Esbo

050 371 8059

nena.stenius@gmail.com

Anita Lindström, kassör , 040 592 0274, anita@figurecraft.fi