Årsmöte tisdag 9.4 kl. 18.00 i Lagstad hembygdsgård

Välkommen till årsmöte tisdag 9.4 kl. 18.00
Lagstad hembygdsgård, Gamla Lagstadsvägen 4

Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden: bokslutet för 2023, beviljande av ansvarsfrihet, verksamhetsplan och budget för 2024 samt val av ordförande och styrelsemedlemmar. Under mötet kan vi diskutera aktuella frågor inom vårt område och tillsammans planera program under året.

Presentation av stadsstigarna i Esbo
Vi presenterar stadsstigarna i Esbo. Stadsstigarna är promenadstigar som är utmärkta på kartan och presenterar stadsdelars historia, nuläge, natur och kultur. Nu uppdateras de till en mobilversion i eMuseo (https://emuseo.fi) Esbo centrums stadsstigar är delvis klara och en del under arbete.

På kommande:

  • Städtalko tisdag 7.5 då vi också har metallskrotsflaket på plats.
  • 25.5 är riksomfattande städdag och då planerar vi gatulopptorg.
  • Tredje veckan i maj planerar vi en fågelexkursion.
  • Vi anställer en sommarhjälp som våra medlemmar kan anlita gratis som hjälp med olika mindre sysslor såsom gräsklippning, fönstertvätt, målning, städning mm.
    Vi informerar mera senare.

Meddela din e-postadress
I dagens läge är det ännu viktigare att vi har medlemmarnas e-postadresser. Vi har fått många adresser, men kom också ihåg att meddela om din adress har ändrats. Meddela din e-postadress till jan-olof.stengard@kolumbus.fi.

Föreningen informerar även i Facebook
Gilla gärna sidan och följ med vad vi informerar https://www.facebook.com/Kepky .

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.