Verksamheten

Mellersta Esbo Småfastighetsförening r.f. som grundades 1963 är en tvåspråkig politiskt obunden förening, vars ändamål är att verka som en förenande länk mellan småfastighetsägarna och bevaka deras gemensamma intressen. Föreningen följer aktivt med hur stadsplaneringen, byggandet och servicen utvecklas på dess verksamhetsområde.

Föreningens verksamhetsområde

Till föreningens verksamhetsområde hör Lugnet, Furubacka, Stadsberget, Äskrödjan, Gillesberget, Esbo centrums småhusområde, Prästgårdsbacken, Mickels småhusområde, Morby, Bemböle och Tollbacken.

Varför lönar det sig att höra till invånarföreningen?

  • Vi följer med planeringen av området och tar ställning till planerna med skrivelser och besvär
  • Vi har ett bra kontaktnät till beslutsfattarna
  • Vi har ett bra kontaktnät till grannföreningarna och takorganisationerna
  • På årsmötena och vid informationstillfällena får du aktuell information
  • Vi arrangerar utfärder och festar
  • Åt medlemmarna delar vi ut informationsblad och medlemstidningen ”Lyssna till den granens sus…” som utkommer två gånger i året
  • Du kan hyra tallrikar, dricks- och vinglas samt bestick till familjefester

Föreningen är medlem i följande organisationer:

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto r.y. (EKYL)
Pro Espoonjoki r.y. – Pro Esbo å r.f.