Förekommer det störningar i TV-bilden?

På Mellersta Esbo Småfastighetsförenings verksamhetsområde har det redan en längre tid rapporterats om störningar i TV-bilden på en del kanaler från Esbo TV-station, som mottagits med uteantenn. Också avbrott i ljudet förekommer i samband med störningarna.

Ny mottagare eller nytt antennsystem installerat av en antennfirma har inte hjälpt. Felet torde finnas i själva sändningen eller om signalen inte kommer fram ordentligt från sändaren till hemmets antenn.

Digita, som ansvarar för TV-sändningarna har inte reagerat eller fått förbättringar till stånd då enskilda tittare har tagit kontakt. Med den här förfrågan försöker vi som förening nu kartlägga störningarnas utbredning och hur ofta de förekommer. Vi tror att vår förening har bättre möjligheter än enskilda tittare att få Digita att undersöka och åtgärda de problem som uppdagats.

Svara på följande frågor, ange också ditt namn och gatuadress, och sänd svaret per e-post till adressen info@kepky.fi 

  •  Har det förekommit störningar i TV-bilden eller/och ljudet?
  • Om de har förekommit, så på vilka kanaler? 
  • Hur ofta har du upptäckt dessa störningar? 
  • Andra observationer
  • Namn och gatuadress
  • Telefonnummer eller e-postadress (frivillig)
Det här inlägget postades i Nyheter, Uutiset. Bokmärk permalänken.