Verksamhetsplan för åren 2020-2021

Information

 • Medlemsinformation om aktuella ärenden på papper och med e-post.
 • Hemsidan kepky.fi både på finska och svenska.
 • Medlemstidning eller annan informationskanal enligt möjligheter.
 • Facebook
 • Vi ber aktivt om medlemmarnas e-postadresser för att kunna nå medlemmarna snabbt.
 • Ställningstagande och intressebevakning
 • Planläggnings- och byggnadsärenden, generalplanen för norra och mellersta Esbo.
 • Utvecklingen i Esbo centrum
 • Ådalen invid Esbo å (Pro Esboå rf)
 • Gator, parker och grönområden
 • Trafiken
 • Miljön

Gemenskap

 • medlemsevenemang i mån av möjlighet

Samarbete med andra parter

 • EKYL och Esbo hembygdsförening
 • Boendeforumet i Gamla Esbo
 • Pro Esboå rf
 • invånar- och hembygdsföreningar i näromgivningen

Medlemsavgiften 

Medlemsavgiften är 14 euro per person och 2 euro per person för ytterligare medlemmar i samma hushåll.
Medlemsavgiften betalas till Aktia FI3240554720042579 och mottagare Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys r.y. Skriv i fältet för meddelanden tydligt namn, adress och e-postadress.